A kriminalisztika hipotézisei

Kulcsszavak: verzió, kriminalisztikai alapkérdések, verziók felállítása, gondolati rekonstrukció

Absztrakt

A tanulmány a kriminalisztikában alkalmazott hipotézis, az úgynevezett verzió fogalmát, a kriminalisztikai alapkérdésekhez való viszonyát, valamint a verziók fajtáit mutatja be. A szerző a verzió felállításának folyamatát egy tágan értelmezett gondolati rekonstrukciónak tekinti, és felhívja a figyelmet az annak során érvényesülő legfontosabb alapelvre, a realitás elvére. Kitér a verziók felállítása és értékelése kapcsán gyakran hivatkozott Occam-borotvája filozófiai megközelítés alkalmazhatóságára is. A verziók versengésének bemutatását követően az egy kiválasztott verzióhoz ragaszkodás – mint tipikus nyomozási hiba – okait és hátrányos következményeit elemzi a szerző.

Hivatkozások

Angyal M. (2019). A kriminalisztikai gondolkodás – újratöltve. Belügyi Szemle, 67(3), 18-33. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.3.2

Balláné Füszter E. & Lakatos J. (2012). Kriminalisztika I. Nemeztei Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar.

Bóta L. (2011). A logika elemei. Eszerházy Károly Főiskola.

Gárdonyi G. (2013). A gondolati rekonstrukció korlátai. Belügyi Szemle, 61(10), 65-71.

Hautzinger Z. (2019). Gondolatok a kriminalisztika elméleti rendszeréről. JURA, 25(1), 84-93.

Illár S. (Szerk.) (1998). Krimináltaktika II. Rejtjel Kiadó.

Kovács Gy. (2003). A büntetőperbeli bizonyítás a bűnügyi vizsgálati (nyomozó) munka tükrében. Rejtjel Kiadó.

Nyitrai E. (2015). Bűnelemzés a nyomozásban. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Modernkori veszélyek rendészeti aspektusai (pp. 141-147). Magyar Hadtudományi Társaság.

Petrétei D. (2018). A bizonyítékok ismeretelméleti megközelítéséről. Belügyi Szemle, 66(4), 53-72. https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.4.5

Pusztai L. (Szerk.) (1983). Krimináltaktika. BM Könyvkiadó.

Rossmo, D. K. (2006). Criminal Investigative Failures – Avoiding the Pitfalls. FBI Law Enforcement Bulletin, 75(9), 1-8. https://doi.org/10.1037/e564472006-004

Tremmel F., Fenyvesi Cs. & Herke Cs. (2005). Kriminalisztika tankönyv és atlasz. Dialóg Campus Kiadó.

Viola Z. (2007). Az evidencializmus. http://mek.oszk.hu/05200/05243/05243.htm

Walder, H. & Hansjakob, T. (2016). Kriminalistisches Denken. C.F. Müller GmbH.

Megjelent
2021-10-04
Hogyan kell idézni
MészárosB. (2021). A kriminalisztika hipotézisei. Belügyi Szemle , 69(10), 1771-1781. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.10.6
Rovat
Tanulmányok