A kriminalisztikai kutatások fejlesztésének lehetősége

Kulcsszavak: bűnüldözés, kriminalisztika, tudományos kutatás

Absztrakt

A bűnügyi nyomozás tudománya olyan közvetítő elem, amely a természettudományok és a társadalomtudományok eredményeit megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok hasznosíthatók-e a nyomozás során, és ha igen, akkor mely területen, milyen módon és milyen mértékben, majd pedig a jogi és szakmai környezet vizsgálata révén ajánlásokat dolgoz ki annak hatékony alkalmazása érdekében. Ezt a jövőben hatékonyabban segítheti, ha az egyes kutatásokat egyfelől – úgynevezett kriminalisztikai kutatási stratégia rendszerében – egy önálló kriminalisztikai kutatóközpont koordinálhatná. Ennek eredményeként olyan tervszerűen végrehajtott és a mindennapokban hasznosítható kutatások segíthetnék a nyomozókat a felderítő munkában, amelyek végső soron egyúttal a büntetőeljárást megalapozó bizonyítási eszközök hiteltérdemlőségét is biztosítanák.

Hivatkozások

Angyal M. (Szerk.) (2019). Kognitív kriminalisztika. Ismeret – elmélet – történet. Dialóg Campus Kiadó.

Bencze Gy. (2006). A tudomány szabadsága kinek a szabadsága? Magyar Tudomány, 177(8), 1008.

Boda M. (2006). A tudomány szabadsága nem a tudósok szabadsága. Élet és Irodalom, 2006. június 2.

Egyed B., Füredi S. & Woller J. (2015). Igazságügyi genetika, személyazonosítás. In Tóth É. & Belovics E. (Szerk.), A büntetőeljárás segédtudományai. I.: kézikönyv gyakorló jogászok számára a különleges szakértelmet igénylő szakkérdésekben való jártasság megszerzéséhez (pp. 337-384). Pázmány Press.

Erdei Á. (1987). Tény és jog a szakvéleményben. Közgazdasági és Jogi Kiadó.

Farcádi S. L. & Dietz K. (1918). A nyomozás alapelvei. Pátria.

Fenyvesi Cs. (2014). A kriminalisztika tendenciái. Dialóg Campus Kiadó.

Feyerabend, P. (1984). Phylosophy of Science in 2001. In Cohen, R. S. & Wartofsky, M. W. (Eds.), Methodology, Metaphysics and the History of Science. Boston Studies in the Philosophy of Science 84. (pp. 137-147). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-009-6331-3_4

Finszter G. (2020). A kriminalisztika ígérete. Magyar Tudomány, 191(5), 591-603.

Fullar, A., Ktnyánszky, V. & Leiner, N. (2020). Identification of burglars using foil impressioning based on tool marks and DNA evidence. Forensic Science International, 39(10), 1-9. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110524

Gárdonyi G. (2016). A bűnügyi technikai szakterület hazai eredményei és fejlődés lehetséges irányai. Belügyi Szemle, 64(7-8), 9-23. https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.7-8.1

Gárdonyi G. (2017). A szemle szerepe a hazai büntetőeljárásban. PhD dolgozat. Széchenyi István Egyetem.

Gárdonyi G. (2020). Still Image Face Recognition in Hungary. Belügyi Szemle, 68(SI3), 22-33. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2020.3.2

Gőcze I. (2011). A tudományos kutatás módszerei. Hadtudományi Szemle, 4(3), 157-166.

Hornyacsek J. (2014). A tudományos kutatás elmélete és módszertana. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Katona G. (2002). A kriminalisztika és a bűnügyi tudományok. BM Kiadó.

Metzger M., Ujvári Zs. & Gárdonyi G. (2020). A fotogrammetria kriminalisztikai célú alkalmazása: helyszínek, holttestek, tárgyak rekonstrukciója három dimenzióban. Belügyi Szemle, 68(11), 57-70. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.4

Nogel M. (2020). A szakértői bizonyítás aktuális kérdései. HVG-ORAC.

Pádár Zs., Kovács G., Nogel M., Czebe A., Zenke P. & Kozma Zsolt (2020). Genetika és bűnüldözés - Az igazságügyi célú DNS-vizsgálatok első negyedszázada Magyarországon II. Belügyi Szemle, 68(1), 9-32. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.1.1

Pásztor L. (2016). A 3D térszkenner működése, tapasztalatok, lehetséges további felhasználási területek. Belügyi Szemle, 64(7-8), 61-69. https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.7-8.6

Petrétei D. (2014). Álló- és mozgókép készítése. In Gárdonyi G. (Szerk.), Módszertani útmutató 1. bűnügyi technikusok részére (pp. 25-33). Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Petrétei D. (2016). Háromdimenziós képalkotás a kriminalisztikában. Belügyi Szemle, 64(7-8), 77-86. https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.7-8.8

Tremmel F. (2006). Bizonyítékok a büntetőeljárásban. Dialóg Campus Kiadó.

Ujvári Zs. (2020). Látens nyomok és anyagmaradványok optikai úton történő felkutatása, kriminalisztikai fényképezése. In Anti Cs. & Gárdonyi G. (Szerk.), Krimináltechnikai kézikönyv (pp. 21-43). Semmelweis Kiadó.

Vörös T. & Sándorné Kovács J. (2021). Kriminalisztikai üvegvizsgálat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban. Belügyi Szemle, 69(2), 170-194. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.1

Megjelent
2021-10-04
Hogyan kell idézni
GárdonyiG., & HautzingerZ. (2021). A kriminalisztikai kutatások fejlesztésének lehetősége. Belügyi Szemle , 69(10), 1725-1740. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.10.3
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>