A lengyel rendőrség hivatásos állományú személyzetének kiválasztási rendszere

Kulcsszavak: lengyel rendőrség, kiválasztási eljárás, alkalmassági vizsgálatok, szervezeti jellemzők

Absztrakt

Ez a publikáció a lengyel rendőrség hivatásos állományú személyzetének kiválasztását rendszerszinten mutatja be. Ennek érdekében az általános szervezeti és a képzési jellemzők, a toborzási eljárás, a személyi és a képesítési követelmények, valamint az alkalmassági vizsgálatok tanulmányozására került sor. A kutatás az angol nyelvű nyílt források és a szakirodalom összegyűjtésével, elemzésével, továbbá egy strukturált írásbeli és szóbeli interjú felvételével történt. Ezt megelőzően, ezzel a kérdéskörrel, ilyen formában idehaza nem foglalkoztak, ezért a cikk ismeretbővítőnek és hiánypótlónak is tekinthető. A beszerzett információkból megállapítható volt, hogy a lengyel rendőrség, hasonlóan az általam eddig tanulmányozott európai országokhoz (Írország, Anglia és Wales, Észak-Írország, Skócia, Csehország, Málta, Ciprus és Szlovénia), ugyanolyan alapokon, de a területi sajátosságokat figyelembe véve építi fel a rendőr kiválasztásának szisztémáját.

Hivatkozások

Chazan, G. (2018). German police open up to applicants from Poland. Financial Times. www.ft.com/content/9f62345e-43a7-11e8-93cf-67ac3a6482fd

Dekanoidze, K. & Khelashvili, M. (2018). Police education and training systems in the OSCE region. OSCE.

Domagała J. (2015). Vasil Gluchman’s ethics of social consequences and the professional ethics of a Polish Police Officer. Ethics & Bioethics. Central Europe, 5(1-2), 115-119.

Fórizs S. (2009). Irányok az Európai Unióban a rendőrtisztek felkészítésében. Magyar Rendészet, 9(3-4), 83-85.

Fórizs S. (2011a). Rendőrtiszt képzés Berlinben. Magyar Rendészet, 11(4), 43-52.

Fórizs S. (2011b). A Cseh Rendőr Akadémia. Magyar Rendészet, 11(3), 43-52.

Fórizs S. (2011c). A rendvédelmi elvárások tükröződése négy ország rendőrtiszt-képzésében. Konferenciaelőadás-absztrakt. Rendvédelem Történeti Hírlevél, 20(35-36), 86-87.

Fórizs S. (2011d). A Szlovák Köztársaság rendőrtiszti főiskolája. Magyar Rendészet, 11(1), 103-108.

Fórizs S. (2011e). Az osztrák rendőrtiszt-képzés. Magyar Rendészet, 11(2), 105-112.

Fórizs S. (2012a). A hamburgi rendőrtiszti főiskola. Magyar Rendészet, 12(2), 85-91.

Fórizs S. (2012b). Brandenburg tartomány rendőrtiszt képzése. Magyar Rendészet, 12(3), 67-76.

Fórizs, S. (2013a). Police training and education in Hungary. In Stanislas, P. (Eds.), International Perspectives on Police Education and Training (pp. 175-192). Routledge – Taylor and Francis Group.

Fórizs S. (2013b). Rendészeti kihívások – németországi válaszok. In Gaál, Gy. & Hautzinger, Z. (Szerk.), Tanulmányok „A változó rendészet aktuális kihívásai” című tudományos konferenciáról. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, 14. (pp. 43-62). Magyar Rendészettudományi Társaság.

Fórizs S. (2013c). Rendvédelmi elvárások tükröződése négy ország rendőrtisztképzésében. Rendvédelem-történeti füzetek, 23(27-30), 65-76.

Fórizs S. (2013d). A sorállományhoz kapcsolódó határőr tisztképzés végnapjai. In Gaál, Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), A modernkori magyar határrendészet száztíz éve (pp. 245-256). Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat.

Fórizs S. (2014). Az alsó-szászországi rendőrtisztképzés. Magyar Rendészet, 14(3), 121-134.

Fórizs S. (2016a). Speciális állománykategória a német rendőrségeknél. Belügyi Szemle, 64(11), 97-107. https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.11.6

Fórizs S. (2016b). Rendőrképzési modellek Németországban. Határrendészeti Tanulmányok, 13(1), 37-50.

Goclowski, M. & Witenberg, K. (2018). Polish policemen protest demanding pay rises. www.reuters.com/article/us-poland-protests/polish-policemen-protest-demanding-pay-risesidUSKCN1MC1RT

Ivkovic, S. K. & Haberfeld, M. R. (2000). Transformation from militia to police in Croatia and Poland – A comparative perspective. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 23(2), 194–217. https://doi.org/10.1108/13639510010333831

Jaschke, H.-G., Bjørgo, T., Romero Francisco, D. B., Kwanten, C., Mawby, R. & Pagon, M. (2007). Perspectives Of Police Science In Europe. PGEAPS Final Report.

Kovács G., Kovács I. & Piros A. (2019). A magyar és lengyel rendőrség vezetésirányítási rendszerének összehasonlító elemzése. Rendőrségi Tanulmányok, 2(4), 21-102.

Linder V. (2014). Nemzetközi trendek a közszolgálatban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Mogyoródi G. (2016a). Anglia és Wales hivatásos rendőri állományának kiválasztási eljárása és annak összevetése a hazai követelményekkel. Magyar Rendészet, 16(6), 93-108.

Mogyoródi G. (2016b). Az An Garda Síochána (az ír rendőrség) képzési és állománykiválasztási rendszere. Magyar Rendészet, 16(5), 123-137.

Mogyoródi G. (2018a). Észak-Írország hivatásos állományú rendőreinek alkalmassági követelményei és a felvételi eljárás menete. Belügyi Szemle – Ordinem Facere, 1(1), 56-64.

Mogyoródi G. (2018b). Az interjú és a kérdőív alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai nemzetközi közegben. Magyar Rendészet, 18(1), 99-108.

Mogyoródi G. (2019a). Rendőrök kiválasztása: esettanulmány Szlovéniáról. Magyar Rendészet, 19(4), 139-147. https://doi.org/10.32577/mr.2019.4.10

Mogyoródi G. (2019b). Európai rendőrségek bemeneti követelményei a szervezeti és képzési jegyek tükrében: Csehország és Málta esete. Belügyi Szemle, 67(7-8), 133-146. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.7-8.7

Plywaczewski, E. W. & Walancik, P. (2004). Challenges and Changes to the Police System in Poland. In Caparini, M. & Marenin, O. (Eds), Transforming Police in Central and Eastern Europe (pp. 92-110). Lit Verlag.

Plywaczewsky, W. (2007). Polish Police Training System and Current Crime Threat. In Kratcoski, P. P. & Das, D. K. (Eds.), Police Education and Training in a Global Society (pp. 275-280). Lexington Books.

Próchniak, P. (2009). Polish Police Officers: Personality and Risk Taking. Journal of Police and Criminal Psychology, 24(2), 104-107. https://doi.org/10.1007/s11896-009-9049-8

Megjelent
2021-09-06
Hogyan kell idézni
MogyoródiG. (2021). A lengyel rendőrség hivatásos állományú személyzetének kiválasztási rendszere. Belügyi Szemle , 69(9), 1643-1658. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.9.8
Folyóirat szám
Rovat
Kitekintés