A német rendőrségek felvételi rendszere

Kulcsszavak: rendőrség, toborzás, felvételi vizsga, felvételi eljárás

Absztrakt

A publikáció a német rendőrségek – összesen 19 különálló szervezet – felvételi rendszereiből mutat be különböző követelményeket és kiválasztási eljárásokat. Röviden feldolgozza a toborzás néhány megoldását, az egészségügyi és más alkalmassági elvárások meglétének ellenőrzését. Az olvasó megismerheti a felvételi vizsgák több sajátosságát a tiszthelyettesi és a tiszti állománykategóriák esetében. A szerző az összehasonlító módszertan alkalmazásával elemzi az egyes német rendőrségek felvételi rendszerében megjelenő azonosságokat és eltéréseket.

Hivatkozások

Deák J. (2016). Az Oroszországi Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálata határőrtiszt képzésének történetéből, módszereiből napjainkig. In Deák J., Gaál Gy. & Sallai J. (Szerk.), A toll sokszor erősebb, mint a kard (pp. 52-68). Rendészettudományi tanulmányok. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Deák J. (2017). Határőrizeti és testületi modernizációtól a mai népvándorlás határrendészeti kezeléséig: a határrendészeti tisztképzés negyedszázada. Határrendészeti tanulmányok, 14(2), 70–79.

Fórizs S. (2015). Gondolatok Németország rendőrségi rendszeréről. Belügyi Szemle, 63(10), 47- 64. https://doi.org/10.38146/BSZ.2015.10.4

Fórizs S. (2016). Speciális állománykategória a német rendőrségeknél. Belügyi Szemle, 64(11), 97-107. https://doi.org/10.38146/BSZ.2016.11.6

Sallai J. (2001). Felsőszintű rendőrségi vezetőképzés a münsteri Rendőr Vezetési Akadémián (PFA) Németországban. Rendőrtiszti Főiskola, 26. OSZK.

Szabó A. (2012). A németországi rendészeti felsőoktatásról. In Ádám A. (Szerk.), PhD tanulmányok 11 (pp. 535-552). Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Szabó A. (2014). A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés. Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar.

Megjelent
2021-09-06
Hogyan kell idézni
FórizsS. (2021). A német rendőrségek felvételi rendszere. Belügyi Szemle , 69(9), 1569-1584. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.9.4
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok