„Kik is vagyunk valójában?” Az adó- és vámhatóság lehetőségei az emberi erőforrás-gazdálkodás fejlesztésében

Kulcsszavak: munkáltatói márka, munkaerő-megtartás, munkahelyválasztási preferenciák, emberierőforrás-gazdálkodás

Absztrakt

A hazai adó- és vámhatóság 2020-ban bekövetkezett szervezeti átalakítása és a munkajogi jogviszonyok tervezett egyszerűsítéséhez kapcsolódó kommunikáció során több fórumon hallhattuk a „NAV brand-je”, a „NAV márkája” kifejezést. A szerzők kiemelték példaként a rendészeti feladatrendszert és középpontba állítva a járőrt mint a szervezet arcát, akivel a legközvetlenebb módon – például egy határátlépés vagy egy közúti ellenőrzés során – találkozhatnak az állampolgárok. Hazai és külföldi kutatások igazolják, hogy egy munkáltatói márka kialakítása és fejlesztése nemcsak a versenyszféra kiváltsága. A munkaerő- megtartás képessége, szorosan kapcsolódva a munkáltatói márkaépítéshez – tekintettel a Z generáció megjelenésére is a munkaerőpiacon –, kiemelten fontos a közszféra szereplői, munkaadói számára is. Fontos az értékek közvetítésének csatornája és tartalma, tehát az, hogy mit ígérünk és hogyan, milyen formában kommunikáljuk azt. A közigazgatás és a rendészet más munkáltatóihoz képest, amelyek egyszerűbb munkavállalói struktúrával működnek, a hazai bevételi hatóság számára sokkal összetettebb a feladat. A munkáltatói márkaépítés a szervezet minden szegmensét, minden szintjét, minden foglalkoztatottját érinti, tehát nemcsak a járőrtevékenységet, a kommunikációt, az emberierőforrás-gazdálkodást. Tanulmányunk célja, hogy a vonzó munkáltatói márka kialakítása érdekében feltárja az adó- és vámhatóság mint munkáltató értékeit, bemutassa a munkavállalók számára nyújtható lehetőségeket, és korábbi kutatási eredményekre alapozva meghatározza a fejlesztést igénylő területeket is.

Hivatkozások

Abgottspon, P. (2019). Becoming an attractive employer with the help of design thinking. In Vannai, D., Spiteri, J. & Lempner, L. (Eds.), The tax officials of tomorrow (pp. 23-26). Intra-European Organisation of Tax Administrations. https://www.iota-tax.org/sites/default/files/publications/public_files/the-tax-official-of-tomorrow.pdf

Ambler, T. & Barrow, S. (1996). The Employer Brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185-206. https://doi.org/10.1057/bm.1996.42

Backhaus, K. & Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career development international, 9(5), 501-517. https://doi.org/10.1108/13620430410550754

Bauer A. & Berács J. (1998). Marketing. AULA Kiadó.

Biba S. (2015). Az Y-Z-generációs munkáltatói márka építése a közszolgálatban. Hadtudomány, 25(különszám), 78-85.

Brown, J. (2001). The World Cafe: A Resource Guide for Hosting Conversations That Matter. Whole Systems Associates.

Brown, J. & Isaacs, D. (2005). The World Cafe Book: Shaping Our Futures Through Conversations That Matter. Berrett-Koehler Publishers.

Cascio, W. F. & Boudreau, J. W. (2012). Short Introduction to Strategic Human Resource Management. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139227087

Chovan B. (2019). Munkáltatói márka jelentősége az emberi erőforrás menedzsment fejlődésében. Doktori értekezés. Szent István Egyetem.

Christián L. & Erdős Á. (2020). Vészharang és jubileum? A rendészeti felsőoktatás kilátásai, a tisztjelöltek toborzásának és életpályára állításának nehézségei. Belügyi Szemle, 68(12), 11-42. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.12.1

Csehné P. I. (2016). Elvárások és realitások a munka világában. Taylor – Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat, 8(2), 5-10.

Domokos L., Jakovác K. & Németh E. (2016). A közszféra munkaerőpiaci kihívásai. Pénzügyi Szemle online. https://www.penzugyiszemle.hu/hu/fokuszban/a-kozszfera-munkaeropiaci-kihivasai

Eisenberg, B., Kilduff, C., Burleigh, S. & Wilson, K. (2001). The role of the value proposition and employment branding in retaining top talent. Society for Human Resource Management.

Erdős Á., Magasvári A. & Szabó A. (2019). Új generáció a rendészeti felsőoktatásban. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Gondolatok a rendészettudományról. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának tizenötödik évfordulója alkalmából (pp. 89-102). Magyar Rendészettudományi Társaság.

Erdős Á., Magasvári A., Molnár K., Pócsi A., Szabó A. & Vas A. (2020). NAV Café – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának utánpótlása, felkészítésük gyakorlati kérdései. Magyar Rendészet, 20(1), 149-167. https://doi.org/10.32577/mr.2020.1.10

Ewing, M. T., Pitt, L. F., de Bussy, N. M. & Berthon, P. (2002). Employment branding in the knowledge economy. International Journal of Advertising, 21(1), 3–22. https://doi.org/10.1080/02650487.2002.11104914

Fodor M. (2015). Employer Branding: Milyen a jó munkáltató? In Csiszárik-Kocsir Á. (Szerk.), Vállalkozásfejlesztés a XXI. században V. Tanulmánykötet (pp. 109-120). Óbudai Egyetem.

Gáspár T., Király G. & Csillag S. (2014). Fehér asztal mellett. A világkávézó részvételi technika szemlélete és módszertana. Kovász – The slow journal, 18(1-4), 11-41.

Hallberg, C. (2019). To Live and Build an Attractive Employer Brand. In Vannai, D., Spiteri, J. & Lempner, L. (Eds.), The tax officials of tomorrow (pp. 20-22). Intra-European Organisation of Tax Administrations. https://www.iota-tax.org/sites/default/files/publications/public_files/the-tax-official-of-tomorrow.pdf

Héder-Rima M. & Dajnoki K. (2020). Kultúrám a márkám – A munkáltatói márkaépítés és a szervezeti kultúra kapcsolata. Marketing & Menedzsment, 54(2), 5-15. https://doi.org/10.15170/MM.2020.54.02.01

Horváth Á. (2019). A munkaerőhiány percepciója és a munkaerőhiányra adott reakciók a hazai vállalkozások körében. MKIK GVI Kutatási Füzetek (2), 1-22.

Jiang, T. T. & Iles, P. (2011). Employer-brand equity, organisational attractiveness and talent management in the Zhejiang private sector. China Journal of Technology Management in China, 6(1) 97-110. https://doi.org/10.1108/17468771111105686

Kajos A. & Bálint B. (2014). A marketingszemlélet és a HR találkozása (A munkáltatói márkaépítés értelmezése, irodalma, és kutatási irányai). Vezetéstudomány, 45(6), 69-79.

Kant, R., Jaiswal, D. & Mishra, S. (2017). The investigation of service quality dimensions, customer satisfaction and corporate image in Indian public-sector banks. An application of structural equation model (SEM). Vision: The Journal of Business Perspective, 21(1), 76-85. https://doi.org/10.1177/0972262916681256

Kerezsi K. & Pap A. L. (2015). Rendészet, tudomány, doktori iskola. Magyar Rendészet, 15(4), 67-83.

Kotler, P. (1998). Marketing Management – Elemzés, tervezés, végrehajtás, ellenőrzés. Műszaki Könyvkiadó.

Levine, M. (2003). A Branded World – Adventures in Public Relations and the Creation of Superbrands. John Wiley & Sons Inc.

Lloyd, S. (2002). Branding from the Inside Out. Business Review Weekly, 24(10), 64-66.

Magasvári A. (2018). What is a good entrant into the labour market? Tudásmenedzsment, 19(2), 123-130.

Magasvári A. (2020). Hivatása: pénzügyőr. In Csaba Z. & Szabó A. (Szerk.), Közös kihívások – egykor és most (pp. 183-208). Magyar Rendészettudományi Társaság Vám- és Pénzügyőri Tagozat. https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2020.1.10

Magasvári A. & Szabó A. (2020). A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkaerő-megtartó képességének vizsgálata egy speciális célcsoport körében. Magyar Rendészet, 19(2-3), 143-162. https://doi.org/10.32577/mr.2019.2-3.8

Magasvári A. & Szilágyi T. (2019). Z generációs pénzügyi nyomozók munkával kapcsolatos elvárásai. In Zsámbokiné F. Á. (Szerk.), Biztonság, szolgáltatás, fejlesztés, avagy új irányok a bevételi hatóságok működésében (pp. 142-156). Magyar Rendészettudományi Társaság Vám és Pénzügyőri Tagozat. https://doi.org/10.37372/mrttvpt.2019.1.9

Májer E. & Tóth B. (2017). Y és Z generáció kommunikációs kihívásai a felsőoktatásban és a munkaerőpiacon. In Reisinger A. & Kecskés P. (Szerk.), Ifjúság – jövőképek. Konferenciakötet (pp. 1-10). https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/kautzkiadvany2016/MajerE_TothB_J.pdf

Molnár K. (2019). Rendőrkávéházi élményeim. Police Café blogkönyv. Rejtjel Kiadó.

Molnár K. (2020a). Újabb rendőrkávéházi élményeim. Police Café blogkönyv 2. rész. Rejtjel Kiadó.

Molnár K. (2020b). A Police Café hatása a rendőrség és a közösségek kapcsolatára. In Hegedűs J. (Szerk.), Magatartástudományi kutatások a rendészeti képzés megújítása érdekében (pp. 89-104). Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (2020). Adótudatossági Stratégia 2020-2025. Navigátor – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hírlevele, 2020/9, 9.

Poór J., Juhász T., Hazafi Z., Szakács G. & Kovács Á. (2019). Az alkalmazottak fluktuációjának és munkaerőhiányának elemzése a közszférában egy országos empirikus kutatás tükrében. Opus et Educatio, 6(3), 310-324. https://doi.org/10.3311/ope.331

Ruzsa Á. & Szentirmai J. (2014). Világkávéház. A társas teremtő dialógusok TTD. Módszertani kézikönyv. Dialógusok, Világkávéház és Art of Hosting. SoL Intézet.

Schuman, M. & Sartain, L. (2010). Tehetségmágnesek – A kiválóakat vonzó munkáltatói márka felépítése. HVG Kiadó.

Svéhlik Cs. (2007). Marketing a 21. században: Kihívások, trendek, szemléletváltás. KHEOPS Automobil-Kutató Intézet.

Swystun, J. (2007). The Brand Glossary. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/

Szabó A. (2018). A pénzügyőri képzésektől az adóigazgatási szakirányig. Belügyi Szemle, 66(11), 71-80. https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.11.7

Theurer, C. P., Tumasjan, A., Welpeet, I. & Lievens, F. (2016). Employer Branding. A Brand Equity-based Literature Review and Research Agenda. International Journal of Management Reviews, 20(1), 1-25. https://doi.org/10.1111/ijmr.12121

Urbancová, H. & Hudáková, M. (2017). Benefits of employer brand and the supporting trends. Economics and Sociology, 10(4), 41-50. https://doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-4/4

von Roeder, O. C. (2014). Applicability of Employer Branding in the Hungarian Defence Forces – from a cross-national comparative Aspect. Doktori értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Zádori I., Nemeskéri Zs. & Szabó Szilvia (2020). Deglobalizáció vagy reglobalizáció? Munkaerőpiac a vírus előtt, alatt és után. Új Munkaügyi Szemle, 1(3) 2-13.

Megjelent
2021-09-06
Hogyan kell idézni
MagasváriA., OlexaP., & SzabóA. (2021). „Kik is vagyunk valójában?” Az adó- és vámhatóság lehetőségei az emberi erőforrás-gazdálkodás fejlesztésében. Belügyi Szemle , 69(9), 1549-1567. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.9.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok