A pénzmosás és költségvetési csalás elhatárolási kérdései adózatlan jövedéki termékek tekintetében

Kulcsszavak: halmazat, jövedéki termék, költségvetési csalás, orgazdaság

Absztrakt

A Büntető Törvénykönyv 2021. január 1-jétől hatályos módosítása az orgazda jellegű magatartásokat a pénzmosás tényállásába átemelte, és az orgazdaság önálló tényállását hatályon kívül helyezte. A törvénymódosítás eredményeként az adózatlan jövedéki termékek vonatkozásában a költségvetési csalás második és a pénzmosás negyedik alapesetében meghatározott elkövetési magatartások megállapíthatósága is felmerül, mely elengedhetetlenné teszi a tényállások egymáshoz való viszonyának vizsgálatát és elhatárolását. Jelen tanulmány – miután elkészítésének időpontjában irányadó bírói gyakorlat és egységes álláspont még nem áll rendelkezésre – a pillanatnyilag is formálódó jogalkalmazás mentén kívánja – kritikát tűrő megközelítésben – bemutatni az elhatárolás alapjául szolgáló azon jogi és szakmai érveket, melyek egy későbbi állandósuló, egységes jogértelmezés lehetséges kiindulópontjai lehetnek.

Hivatkozások

Ambrus I. (2014). Egység és halmazat – régi dogmatikai kérdés új megközelítésben. Szegedi Tudományegyetem.

Belovics E., Gellér B., Nagy F. & Tóth M. (2014). Büntetőjog I.; Általános rész; A 2012. évi C. törvény alapján. HVG-ORAC.

Fázsi L. (2012). Egy „helytelen” törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében. Büntetőjogi Szemle (3), 6-10. HVG-ORAC.

Lengyel T. (2020). „Adócsaló orgazda” (?) avagy a költségvetési csalás és orgazdaság elhatárolási kérdései. Magyar Rendészet, 20(1), 77–91. https://doi.org/10.32577/mr.2020.1.5

Madai S. (2019). Nem csalás, de ámítás? Dogmatikai megjegyzések a PIF Irányelvhez. Miskolci Jogi Szemle, 14(2. ksz.), 131–140.

Madai S. (2017). Hazai szabályozás és az európai unió pénzügyi érdekei. In Horváth M. T., Bartha I. & Varga J. (Szerk.), Honnan hová? A közpénzek védelméről (pp. 271-293). Debreceni Egyetem.

Nagy F. (2010). A magyar büntetőjog általános része. HVG–ORAC.

Pallagi A. (2020). A bűncselekmények minősítésének alapkérdései a joggyakorlatban, különös tekintettel a halmazatokra. In Polt P., Pallai A. & Schubauer L. Büntetőjog a gyakorlatban (pp. 81-128). Dialóg Campus.

Tóth M. (2017). Működik–e a költségvetési csalás olvasztótégelye? In Domokos A. (Szerk.), A költségvetés büntetőjogi védelme konferencia előadásainak szerkesztett változata (pp. 9–26). Károli Gáspár Református Egyetem.

Megjelent
2021-09-06
Hogyan kell idézni
LengyelT. (2021). A pénzmosás és költségvetési csalás elhatárolási kérdései adózatlan jövedéki termékek tekintetében. Belügyi Szemle , 69(9), 1511-1527. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.9.1
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok