Gondolatok „A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” című kötetről

Kulcsszavak: hadtudomány, hadtörténet, rendészettudomány, rendészettörténet

Absztrakt

A 2020. esztendő rendhagyó volt a rendészettudomány művelői számára is. Különösen megmutatkozott ez az úgynevezett pécsi műhely vonatkozásában, amely 2001 óta első ízben volt kénytelen lemondani a hagyományosan Szent László ünnepnapja tiszteletére szervezett nemzetközi konferencia megrendezéséről. „A hadtudománytól a rendészettudományig – társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” címmel meghirdetett fórum tudományos értékei azonban mégsem vesztek el, mivel a konferenciát támogató periodika, a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények huszonkettedik száma a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként ezúttal is megjelenhetett. Így született meg egy közel 350 oldalon 38 tanulmányt tartalmazó kötet, amely 2020 történelmi emléknapjaira („Trianon 100”, „Zrínyi 400”) is emlékezve adja közre a rendészettudomány válaszait az aktuális társadalmi kihívásokra.

Hivatkozások

Hautzinger Z. (2010). Tíz kötet a rendészettudomány szolgálatában, Rendészeti Szemle, 58(2), 127-143.

Finszter G. (2020). Rendőrségi évfordulók. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében (pp. 5-24). Magyar Hadtudományi Társaság.

Teke A. (2020). A tudomány és a szakma viszonyrendszere a hadtudomány és a rendészettudomány kompatibilitási dilemmájában. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében (pp. 25-32). Magyar Hadtudományi Társaság.

Padányi József (2020). Mars küzdőtere. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében (pp. 83-92). Magyar Hadtudományi Társaság.

Hautzinger Zoltán (2020). A határvédelem arca. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében (pp. 93-97). Magyar Hadtudományi Társaság.

Fenyvesi Csaba (2020). A kriminalisztika válaszai a társadalmi kihívásokra – a bűnüldözés fejlesztési lehetőségei. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében (pp. 211-226). Magyar Hadtudományi Társaság.

Töttős Ágnes (2020). A magyar tranzitzóna az Európai Emberi Jogi Bíróság és az Európai Unió Bírósága előtt. In Gaál Gy. & Hautzinger Z. (Szerk.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XXII. A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében (pp. 277-288). Magyar Hadtudományi Társaság.

Megjelent
2021-08-30
Hogyan kell idézni
Kalmár Ádám. (2021). Gondolatok „A hadtudománytól a rendészettudományig – Társadalmi kihívások a nemzeti összetartozás évében” című kötetről. Belügyi Szemle , 69(3. ksz.), 141-146. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.3.9
Rovat
Könyvismertetés

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei