A hagyományos és modern lőkiképzés, illetve a velük szoros kölcsönhatásban álló lövészsportok összehasonlítása

Kulcsszavak: modern lőkiképzés, rendészeti és honvédelmi lőkiképzés, klasszikus lövészsport, szituációs lövészsport

Absztrakt

A cikk a modern lőkiképzés és a szituációs lövészsportok kialakulását és egymásra hatását vizsgálja. Bemutatja a modern lőkiképzés megalkotójának munkásságát, vázolja a modern lőkiképzés és a szituációs lövészsportok szoros kölcsönhatását, összeveti a klasszikus és szituációs lövészsportokat. Összehasonlító elemzés során érvel a modern lőkiképzés megkerülhetetlensége és hasznossága mellett. Bemutatja és kifejti a Cooper-színskála és a fegyver készenléti helyzet fogalmát, ezek helyét és szerepét a lőkiképzésben és a szituációs lövészsportokban. Kitér a magyar rendészeti lőkiképzés helyzetére. Említést tesz a magyar lőkiképzés megújítóiról, illetve a rendészeti szféra képviselőiről a szituációs lövészsportok terén. Ajánlást fogalmaz meg a szolgálati maroklőfegyverek hordmódjával kapcsolatban.

Hivatkozások

Cooper, J. (2005). Cooper’ Commentaries. Gunsight Gossip, 25(7), 526–527.

Erdős Á. & Gáspár M. (2019). A lőkiképzés szerepe a magyar rendészeti felsőoktatásban. Magyar Rendészet, 19(4), 53–60. https://doi.org/10.32577/mr.2019.4.3

Pagano, K. (2018). Situational awareness for the good guy – with or without a gun. The Counter Terrorist, 11(1), 8–12.

Megjelent
2021-06-23
Hogyan kell idézni
GáspárM., & RegényiK. (2021). A hagyományos és modern lőkiképzés, illetve a velük szoros kölcsönhatásban álló lövészsportok összehasonlítása. Belügyi Szemle , 69(2. ksz.), 120-137. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2021.2.7
Rovat
Tanulmányok