Tanulmány a Ciprusi Köztársaság Rendőrségének kiválasztási rendszeréről

Kulcsszavak: Ciprusi Köztársaság Rendőrsége, kiválasztási eljárás, alkalmassági vizsgálatok, szervezeti jellemzők

Absztrakt

Ez a publikáció a Ciprusi Köztársaság Rendőrségének kiválasztási eljárását rendszerszinten mutatja be. A hazai minta alapján tanulmányozásra kerültek az általános szervezeti és a képzési jellemzők, emellett hangsúlyosabban a toborzási eljárás, a személyi és a képesítési követelmények, valamint az alkalmassági vizsgálatok. A kutatás az angol nyelvű nyílt források és a szakirodalom összegyűjtésével, elemzésével, továbbá egy strukturált írásbeli interjú felvételével történt. Ezt megelőzően ezzel a kérdéskörrel ilyen formában idehaza nem foglalkoztak, ezért a cikk ismeretbővítőnek és hiánypótlónak is tekinthető. Konklúziója, hogy a ciprusi rendőrség – hasonlóan az általam eddig tanulmányozott európai országokhoz (Írország, Anglia és Wales, Észak-Írország, Skócia, Csehország, Málta, Lengyelország és Szlovénia) – ugyanolyan alapokon, de a területi sajátosságokat figyelembe véve építi fel a rendőrkiválasztás szisztémáját.

Hivatkozások

Constantinou, A. G. (2017). Is Police Culture Echoed in Southern Europe? The Case of Novice Police Constables in Cyprus. European Journal of Policing, 5(2), 24–46. https://doi.org/10.1080/15614263.2018.1500281

Constantinou, A. G. & Butorac, K. (2019). An attestation of the spatiality and saliency of police culture: a cross comparison study of croatian and cypriot novice law enforcers. Police Practice and Research, 20(1), 48–63.

Fejes Zs. (2014). Az egészségügyi ellátás rendszere az ENSZ Ciprusi Békefenntartó Missziójában (UNFICYP). Összhaderőnemi Parancsnokság Folyóirata, 12(1), 112–124.

Halász V. (2017). A Schengeni Információs Rendszer bemutatása – különös tekintettel a tárgykörözésekre vonatkozó rendelkezésekre. Határrendészeti Tanulmányok, 14(1), 29–41.

Kacziba P. (2017). A nemzetközi válságkezelés békeépítő koncepciója és ciprusi alkalmazásának tanulságai. Doktori (PhD) értekezés. Pécsi Tudomány Egyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola

Kriviņš, A. (2015). Towards security and safety: police efficiency across European countries. Journal Of Security And Sustainability Issues, 5(1), 35–44. https://doi.org/10.9770/jssi.2015.5.1(3)

Linder V. (2014). Nemzetközi trendek a közszolgálatban. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Majer M. (2009). A Magyar Köztársaság rendőrségének tevékenysége a délszláv területeken. Hadmérnök, 4(3), 403–407.

Mogyoródi G. (2016a). Anglia és Wales hivatásos rendőri állományának kiválasztási eljárása és annak összevetése a hazai követelményekkel. Magyar Rendészet, 16(6), 93–108.

Mogyoródi G. (2016b). Az An Garda Síochána (az ír rendőrség) képzési és állománykiválasztási rendszere. Magyar Rendészet, 16(5), 123–137.

Mogyoródi G. (2018a). Észak-Írország hivatásos állományú rendőreinek alkalmassági követelményei és a felvételi eljárás menete. Belügyi Szemle – Ordinem Facere, 1(1), 56–64.

Mogyoródi G. (2018b). Az interjú és a kérdőív alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai nemzetközi közegben. Magyar Rendészet, 18(1), 99–108.

Mogyoródi G. (2019a). Selection of Police Personnel: A Case Study of Slovenia. Magyar Rendészet, 19(4), 139–147. https://doi.org/10.32577/mr.2019.4.10

Mogyoródi G. (2019b). Európai rendőrségek bemeneti követelményei a szervezeti és képzési jegyek tükrében: Csehország és Málta esete. Belügyi Szemle, 67(7-8), 133–146. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.7-8.7

Nemeskéri Gy. (2013). A kiválasztási eljárások megbízhatósága. Munkaügyi Szemle, 57(4), 80–89.

Novo, A. R. (2012). Friend or foe? The Cyprus Police Force and the EOKA insurgency. Small Wars & Insurgencies, 23(3), 414–431. https://doi.org/10.1080/09592318.2012.661609

Nyeste P. (2016). Különleges nyomozati tevékenységek szabályozása az európai unió egyes tagállamaiban. Konferencia előadás. Társadalom és Honvédelem, 20(2), 128–136.

Prodromou, A-K. (2018). Project Anger Management: The Cyprus Police and Security Forces CaseStudy. A Comprehensive Overview. Review of Public Administration and Managament, 6(3), 1–8.

Shusko, M., Benedetti, L., Korre, M., Eshleman, E. J., Farioli, A., Christophi, C. A. & Kales, S. N. (2017). Recruit Fitness as a Predictor of Police Academy Graduation. Occupational Medicine, 67(7), 555–561. https://doi.org/10.1093/occmed/kqx127

Urszán J. (2017). A rendőri komponens szerepe az EU civil válságkezelő műveleteiben a Nyugat- Balkánon. Doktori (PhD) értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola.

Vajda Zs. (2016). Pszichometria Magyarországon a 20. század első felében. Pedagógiatörténeti Szemle, 2(1-2), 1–22. https://doi.org/10.22309/PTSZEMLE.2016.1.1

Megjelent
2021-04-26
Hogyan kell idézni
MogyoródiG. (2021). Tanulmány a Ciprusi Köztársaság Rendőrségének kiválasztási rendszeréről. Belügyi Szemle , 69(4), 667-681. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.4.10
Folyóirat szám
Rovat
Kitekintés