Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó gyakorlatok az integritásmenedzsment területén

Kulcsszavak: participációs (részvételi) döntéshozatal, szervezetfejlesztés, hálózati kommunikációs erőforrások, integritás fejlesztés

Absztrakt

A tanulmány a közösségi (participációs) mediáción keresztül mutatja be a közös döntéshozatali folyamatok felépítését, fejlesztését, és az általuk elérhető és fenntartható jó gyakorlatok mintázatait. A közösségi hálózat erőforrásainak, azaz a szervezet saját erőforrásainak felhasználása – vezetett körülmények között – adekvát megoldási alternatívák kidolgozására képes. A tanulmány a folyamat lépéseit és annak hatásait, előnyeit mutatja be az egyes résztvevők szemszögéből. Párhuzamot von az állami fenntartású intézmények döntéshozatalával, illetve vizsgálja a bemutatásra kerülő jó gyakorlat ottani bevezetésének lehetőségét. Az írás két konkrét esetet dolgoz fel. Az esztergomi esetben külső szakértők által vezetett közösségi mediáció, a nagymányoki esetben egy komplexebb, képzéssel egybekötött mediációs modellprojekt kerül bemutatásra. Az utóbbiban a jó gyakorlat fenntartható szintű elsajátítása is cél volt. A két magyarországi jó gyakorlat két különböző elméleti és gyakorlati megoldási utat szemléltet részletesen, amelyek – szükséges változtatásokkal – jól alkalmazhatóak az integritásmenedzsment területén is.

Hivatkozások

Algahtani, A. (2014). Leadership and Management Different? Journal of Management Policies and Practices 2(3), 71–82. https://doi.org/10.15640/jmpp.v2n3a4

Barinkai Zs. (2010). „Variációk a közösségi konfliktusok feloldására Nagymányokon”. OBmB-pályázati tapasztalatok. Kriminológiai közlemények 67(1), 35-41.

Christakis, N. A. & Fowler, J. H. (2010). Kapcsolatok hálójában, Mire képesek a közösségi hálózatok, és hogy alakítják sorsunkat. Typotex

Ferik T. (Szerk.) (2014). Konfliktuskezelési, mediációs módszerek alkalmazása a településfejlesztésben. Kutatási anyag

Horányi Ö. (Szerk.) (2007). A kommunikáció mint paricipáció. Typotex

Heinelt, H., Getimis, P., Kafkalas, G., Smith, R. & Swyngedouw, E. (Eds.) (2002). Participatory Governance in Multi–Level Concepts and Experience. Springer Fachmedien, Wiesbaden GmbH

Lewin, K. (1997). Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science. American Psychological Association, Harper & Brothers Publ, 422.

Marcus, A. (2006). Meditations. Penguin, 11.

Németh V. (2014). Mediation as Problem–Solving Scene in the Light of PTC. KOME: An International Journal of Pure Communication Inquiry, 2(1), 3–13. https://doi.org/10.17646/KOME.2014.12

Németh V. (2018). A mediáció jellemzői felhasználási területei szerint. Kultúra és Közösség, 9(2), 21–35.

Németh V. (2019). Mediáció: A Kommunikáció participációra alapozott felfogása szerint. Jel–Kép, 9(1), 17–25. https://doi.org/10.20520/JEL-KEP.2019.1.17

Németh V. (2020). A közelség végtelen: A mediáció mint problémamegoldó a PTC tükrében. GlobeEdit International Book Market Service Ltd.

Vékás L. (2013). A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Wolters Kluwer Kft.

Szarvas H. (2019). Helyi demokrácia fejlesztés Magyarországon. Doktori értekezés. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás–tudományi Doktori Iskola

Törzs E. (2010). A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban. In Közvetítői eljárás – mediáció – Magyarországon, felnőtt korú elkövetők esetén. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Megjelent
2021-03-22
Hogyan kell idézni
NémethV. (2021). Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó gyakorlatok az integritásmenedzsment területén. Belügyi Szemle , 69(3), 447-468. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.3.6
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok