A magánbiztonsági szektor fontosabb pozícióinak és foglalkoztatási formáinak a vizsgálata

Kulcsszavak: magánbiztonsági szektor, pozíciók, foglalkoztatás

Absztrakt

A magánbiztonsági szektorban végzett legfrissebb, a foglalkoztatási adatokat is vizsgáló felmérés alapján a szektorban a 2019-es év végén 4300 társas, aktív vállalkozás működött hazánkban. A társas és az egyéni vállalkozásokban foglalkoztatottak száma túllépte a 60 ezer főt, több mint 88 ezer főnek van érvényes személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozói igazolványa. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 4499 tagot tart nyilván. A szektorban egyaránt megtalálhatók az alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók, akiket a hagyományos foglalkoztatás mellett gyakran valamelyik atipikus foglalkoztatási forma szerint alkalmaznak. Tanulmányomban több adatforrást elemzek online dokumentumelemzés, online résztvevő megfigyelés, szövegbányászat és szakértői megkérdezés módszerével annak érdekében, hogy egzakt képet tudjak adni a fontosabb pozíciók és foglalkoztatási formák vonatkozásában, illetve, hogy a hazai magánbiztonsági szektor innovációs potenciáljának fejlesztése és jövője szempontjából megalapozott összegző megállapításokat fogalmazhassak meg.

Hivatkozások

Ambris J., Herendi D., Németh S., Obert F., Orovecz I., Patyi S., Seemann L. & Szakál B. (2003). Országvédelem, polgári védelem, katasztrófa elhárítás. Biztonságszervezés. Budapesti Műszaki Egyetem, Mérnöktovábbképző Intézet

Antalik I., Dús M., Gábrielné Tőzsér Gy., Gősi M., Horbulák Zs., Juhász T., Kollár Cs., Kovács I. É., Madarász I. & Mihály N. (2014). Foglalkoztatás-atipikus foglalkoztatás a magyar-szlovák határmentén – Komárno, Komárom és Párkány-Esztergom térségekben. Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Selye János Egyetem Gazdasági Kar

Babbie, E. (2000). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó

Berek L., Berek T. & Berek L. (2016). Személy- és vagyonbiztonság. Óbudai Egyetem

Berek L. (2014). Biztonságtechnika. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Bökönyi I. & Jármy T. (Szerk.) (2009). A magánbiztonság főszereplője: a biztonsági őr. In-Kal Security 2000 Kft.

Christián L. (Szerk.) (2014). A magánbiztonság elméleti alapjai. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar

Csege Gy. (2017). Élőerős őrzésvédelem továbbképzésének, fejlesztésének lehetőségei a 21. századi biztonsági kockázatok tükrében (tézisfüzet). Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola

Cseh-Szombathy L. & Ferge Zs. (1971). A szociológiai felvétel módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Devecsai J., Nán J., Varga M. & Gábor L. (Szerk.) (1999). Hivatása a védelem. Cedit 2000 Kft.

Felméry Z. (2017). Az állam és a magánvállalatok szerepvállalása a belbiztonsági szektorban (2000-2016). Elméleti kiindulópontok és mérési módszerek (doktori disszertáció). Budapesti Corvinus Egyetem

Hajeski, N. (2016). Every Dog: A Book of Over 450 Breeds. Firefly Books

Hantos Z. & Kollár Cs. (2020). A magánbiztonsági szektor elemzése a 2014 és 2018 közötti időszak pénzügyi beszámolóinak bizonyos adatai alapján. Biztonságtudományi Szemle, 2(1), 61–73.

Horváth D. & Mitev, A. (2015). Alternatív kvalitatív kutatási kézikönyv. Alinea Kiadó

Hovánszki A. (2005). A tipikus és az atipikus foglalkoztatás Magyarországon. Munkaügyi Szemle, 38(7-8), 30–36.

Kaló J., Buzás G., Simon A. & Takács P. (2002). Személy- és vagyonvédelem. Őrtanoda Kft.

Karoliny M. & Poór J. (szerk.) (2017). Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv – Rendszerek és alkalmazások. Wolters Kluwer

Kollár Cs. & Poór J. (2016): Foglalkoztatás – Atipikus foglalkoztatás magyar és szlovák vállalatoknál longitudinális vizsgálatok tükrében. Selye E-Studies, 1, 1–16. https://doi.org/10.14267/VEZTUD.2018.02.07

Kollár Cs. (2018). A szakértővé válás, illetve a szakértők kiválasztásának és megkérdezésének módszertani kihívásai. Vezetéstudomány, 2, 63–75.

Krippendorff, K. (1995). A tartalomelemzés módszertanának alapja. Balassi Kiadó

Langer K. (2009). Kvalitatív kutatási technikák. Szent István Egyetem

Lasz Gy. (2011). A személybiztonság specifikumai a magánbiztonsági szolgáltató esetén. Hadmérnök, 6(4), 26–33.

Novák Cs. & Radványi R. (Szerk.) (2014–2019). Biztonságpiaci évkönyv. Biztonságpiac Kft.

O’Brien, I. (1998). Kutyalexikon A-tól Z-ig. Fantastico Kiadó

Sebők M. (Szerk.) (2016). Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban. L’Harmattan Kiadó

Szabó Cs. (2017). Új típusú biztonsági kihívások kezelésének vizsgálata a magánbiztonsági szektor egyes szakterületei vonatkozásában a lőfegyvertartási jog kiterjesztése kérdéskörének aspektusából. ACTA HUMANA, 5(6), 147–176.

Szabó Cs. (2019). A magánbiztonsági szektor szerepe a keresztény szent helyek biztonsági modelljének kialakításában. Magyar Rendészet, 30(1), 117–130. https://doi.org/10.32577/mr.2019.1.7

Szili L. (1997). Személy- és vagyonőrök, biztonságtechnikai szakemberek tankönyve. Pro-Sec Kft.

Szövényi Gy. (2003). Biztonságszervezői menedzsment. Pro-Sec Kft.

Tikk D. (Szerk.) (2007): Szövegbányászat. Typotex

Tóth A. & Tóth L. (2014). Biztonságtechnika. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar

Vajda E. (2017). A magánbiztonsági szektor és a terrorcselekmények közötti korreláció. Terror & Elhárítás, 6(1-2), 172–194.

Veress I. (2004). Kutyalexikon. Arión Kiadó

Megjelent
2021-02-15
Hogyan kell idézni
KollárC. (2021). A magánbiztonsági szektor fontosabb pozícióinak és foglalkoztatási formáinak a vizsgálata. Belügyi Szemle , 69(2), 227-246. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.4
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok