Rendszerváltozás a börtönnevelésben

  • Judit Forgács
Kulcsszavak: büntetés-végrehajtás, börtön, szabadságvesztés, nevelés

Absztrakt

A volt szocialista országok büntetési rendszereit vizsgálva a politikai rendszerváltozásig hasonlóságot mutatnak büntetési koncepciójuk és végrehajtási rendszerük felépítésében, működtetésében egyaránt, mivel mindannyian ugyanazt a szovjet mintát követték. A világnézeti nevelés alapjaira építő javítási törekvések már a rendszerváltást megelőző években sem adtak megfelelő választ a börtön funkcióját firtató kérdésekre. Ennek figyelembevételével tanulmányomban a rendszerváltozást megelőző, majd azt követő évtized börtönnevelésének útkeresését kívánom megvizsgálni.

Érkezett: 2020. május 15.
Elfogadva: 2020. július 16.

Hivatkozások

Durkó M. (1999). Andragógia – A felnőttnevelés és közművelődés új útjai. Magyar Művelődési Intézet

Fliegauf G. (2017). Börtönbeli nevelés presztízscsökkenése. http://bortonblog2.blogspot.com/2011/12/bortonbeli-neveles-presztizscsokkenese.html#more

Garami L. (1997). Támogató háttér. (A nevelői funkció változásáról). Börtönügyi Szemle, 16(3), 71–80.

Huszár L. (1997). … és bűnhődés: A magyar börtönlakók szociológiai vizsgálata. Kandidátusi értekezés. Magyar Tudományos Akadémia

Juhász Zs. & Lőrincz J. (2015). Büntetés-végrehajtási jog. Iurisperitus Bt.

Kövér Á. (1989). Egy elmélet rejtett metamorfózisa. Előadás. Elhangzott a nevelési szolgálatok megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett konferencián. IM–BVOP

Krizsán J. (2006). Az EQUIP módszer. Fiatalok felelősségteljes gondolkodásra és cselekvésre tanítása kortársaikat segítő hozzáállással. Börtönügyi Szemle, 25(1), 79–88.

Mezey B. & Lőrincz J. (2019). A magyar börtönügy története. Dialóg Campus

Maanen, T. van (2003). PHARE-projekt a magyarországi klasszifikációról. Börtönügyi Szemle, 22(4), l81–190.

Martinson R. (1974). What works? Questions and answers about prison reform. Public Interest, 10(35), 22–54.

Mihályi Ildikó (2005). Az oktatás alkonya? Vagy a nevelés vége? Új Pedagógiai Szemle, 55(11), 71-77.

Módos T. (2000). Az elfelejtett tudomány. (A kriminálpedagógia időszerűségéről.) Börtönügyi Szemle, 19(2), 47–58.

Bánki E. (Szerk) (1984). Módszertani Füzetek, 4. Igazságügyi Minisztérium Nevelői Szakkönyvtár (1986) 1; 3.

Ruzsonyi P. (1999). Javíthatatlanok? (A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés fejlődési trendje.) Börtönügyi Szemle, 18(4), 24–45.

Ruzsonyi P. (2003). A büntetés-végrehajtási korrekciós nevelés új irányzatai. Nevelési tansegédlet. BVOP Büntetés-végrehajtási Szakkönyvtár

Pallo J. (2016). Évforduló. Visszatekintés a Bv. törvény kodifikációjára és a jogalkalmazás néhány első tapasztalatára. Börtönügyi Szemle, 25(1), 40.

Pallo J. & Törőcsik B. (2011). A magyar büntetés-végrehajtás szabályozási környezete az európai elvárások tükrében. Börtönügyi Szemle, 30(2), 13.

Szabó J. (2014). Rehabilitálható-e a rehabilitáció? Börtönügyi Szemle, 33(4), 29.

Vincze T. (1982). Az elítéltek nevelésének helyzete, a továbblépés lehetőségei. Módszertani Füzetek, 2, 3–13.

Vókó Gy. (2014). A magyar büntetés-végrehajtási jog. Dialóg Campus Kiadó – Nordex Kft.

Megjelent
2021-02-15
Hogyan kell idézni
ForgácsJ. (2021). Rendszerváltozás a börtönnevelésben. Belügyi Szemle , 69(2), 213-225. https://doi.org/10.38146/BSZ.2021.2.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok