Az árnövelő adójogi intézkedések eredményessége a 13–15 éves fiatalok dohányzási szokásainak változása tükrében Magyarországon

Kulcsszavak: dohányzás, fiatalok, jövedéki adó, áremelkedés

Absztrakt

Egyes vélekedések szerint a dohányzás visszaszorítását szolgáló jogi eszközök egyik leghatásosabb és legköltséghatékonyabb módjának a dohánytermékek árát növelő adószabályokat tekinthetjük. A tanulmány célja megvizsgálni, hogy Magyarországon az elmúlt években a dohánytermékek árát folyamatos növelő adójogi intézkedések milyen hatást gyakoroltak a 13–15 éves fiatalok dohányzási szokásaira. A vizsgálat során a Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés (GYTS), valamint az Iskoláskorú gyerekek egészségmagatartása (HBSC) című kutatássorozatokban szereplő 29 535 fiatal dohányzási szokásait leíró adatokat használtam a 2002 és 2016 közötti időszak vonatkozásában. A kutatásban összevetettem a dohánytermékek árát növelő jövedéki adó mértékében, és a fiatalok dohányzási szokásaiban beállt változásokat a 2002 és 2016 közötti időszakban, továbbá következtetéseket vontam le ezek egymásra gyakorolt lehetséges hatásaival kapcsolatosan. Egyrészt elképzelhetőnek tűnik, hogy a cigaretta ára fontos szerepet játszhat a dohányzást kipróbálók arányában bekövetkezett kedvező változásokban, mindazonáltal a dohánytermékek áremelkedése és a dohányzást kipróbálók arányának alakulása közötti ok-okozati összefüggést jelen tanulmányban nem sikerült egyértelműen igazolni. Másrészt viszont megállapíthatónak tűnik, hogy a cigaretta árának növelése és a rendszeresen dohányzó fiatalok arányának alakulása között nincs szükségszerű összefüggés. Vagyis a jövedéki adó, illetve a cigaretta árának emelése önmagában nem képes csökkenteni a naponta, illetve a rendszeresen (például hetente) dohányzó fiatalok arányát Magyarországon.

Hivatkozások

APA (2013): Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition, DSM-5. American Psychiatric Assotiation

Arnold P. (2016): Dohányzási szokások. In: Németh Á., Költő A. (szerk.): Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban 2014. Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, 47–57.

Bader, P., Boisclair, D., Ferrence, R. (2011): Effects of Tobacco Taxation and Pricing on Smoking Behavior in High Risk Populations: A Knowledge Synthesis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(11), 4118–4139. https://doi.org/10.3390/ijerph8114118

Balku E., Demjén T., Kimmel Zs., Vitrai J. (2013): Global Youth Tobacco Survey, World Health Organization (WHO GYTS 2013). Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés, Egészségügyi Világszervezet. Összefoglaló tanulmány 2013. Országos Egészségfejlesztési Intézet

Berg, C. J., Parelkar, P. P., Lessard, L., Escoffery, C., Kegler, M. C., Sterling, K. L., Ahluwalia, J. S. (2010): Defining „smoker”: College student attitudes and related smoking characteristics. Nicotine & Tobacco Research, 12(9), 963–969. https://doi.org/10.1093/ntr/ntq123

Bernschütz M., Pethes B. (2015): A digitális birkatudat nyomában – Z generációs kommunikációs viselkedési minta. Marketing & Management, 49(3), 68–79.

Biener, L., Aseltine, R. H., Cohen, B., Anderka, M. (1998): Reactions of adult and teenaged smokers to the Massachusetts tobacco tax. American Journal of Public Health, 88(9), 1389–1391. https://doi.org/10.2105/AJPH.88.9.1389

Bold, K. W., Kong, G., Cavallo, D. A., Camenga, D. R., Krishnan-Sarin, S. (2016): Reasons for trying e-cigarettes and risk of continued use. Pediatrics, 138(3), 1–8. https://doi.org/10.1542/peds.2016-0895

Brassai L., Pikó B. (2005): Szociodemográfiai, egyéni és viselkedési változók hatása a serdülőkori szerfogyasztásra. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 6(2), 77–93. https://doi.org/10.1556/Mental.6.2005.2.1

Burrows, D. S. (1982): Estimated change in industry trend following federal excise tax increase. Formal letter, Maunscript, RJ Reynold Records, Minnesota Litigation Documents, UCSF Medical Center

Carpenter, C., Cook, P. J. (2008): Cigarette taxes and youth smoking: New evidence from national, state, and local youth risk behavior surveys. Journal of Health Economics, 27(2), 287–299. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2007.05.008

Chaloupka, F. J. (1999): Macro-social influences: the effects of price and tobacco-control polices on the demand for tobacco products. Nicotine & Tobacco Research, 1(1), 105–109. https://doi.org/10.1080/14622299050011681

Choi, W. S., Harris, K. J., Okuyemi, K., Ahluwalia, J. S. (2003): Predictors of smoking initation among college-bound high school students. Annals of Behavioral Medicine, 26(1), 69–74. https://doi.org/10.1207/S15324796ABM2601_09

Currie, C., Robert, C., Morgan, A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O., Rasmussen, V. B., (eds.) (2004): Young people’s health in context. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2001/2002 survey. World Health Organization Regional Office for Europe

Currie, C., Gabhainn, S. N., Godeau, E., Robert, C., Smith, R., Currie, D., Picket, W., Richter, M., Morgan, A., Barnekow, V., (eds.) (2008): Inequalities in young peoples’s health. HBSC International report from the 2005/2006 survey. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe

Currie, C. – Zanotti, C. – Morgan, A. – Currie, D. – de Looze, M. – Robert, C. – Samdal, O. – Smith, O. F. R. – Barnekow, V., eds. (2012): Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe

Darvas Á., Tausz K. (2003): Gyermekszegénység és társadalmi kirekesztődés. TÁRKI

Demjén T. (2012): Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérés 2012. Magyarország. (ténylap). Országos Egészségfejlesztési Intézet.

Demjén T., Kiss J., Bőti E., Lőrik E., Papp N., Kovács D. (2009): Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés, 2008, Magyarország. Zárótanulmány. Országos Egészségfejlesztési Intézet

Demjén T., Kiss J., Formanek-Balku E. (2016): Az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Ifjúsági Dohányzás Felmérésének 2016. évi hazai megvalósításáról szóló záró tanulmány. Dohányzás Fókuszpont

Ding, A. (2003): Youth are more sensitive to price changes in cigarettes than adults. Yale Journal of Biology and Medicine, 76(3), 115–124.

Douglas, S., Hariharan, G. (1994): The hazard of starting smoking: Estimates from a split population duration model. Journal of Health Economics, 13(2), 213–230. https://doi.org/10.1016/0167-6296(94)90024-8

Emery, S., White, M. M., Pierce, J. P. (2001): Does cigarette price influence adolscent experimentation? Journal of Health Economics, 20(2), 261–270. https://doi.org/10.1016/S0167-6296(00)00081-3

Fenyvesi É., Kajári K. (2016): A dohányzás okozta társadalmi, gazdasági problémák. In: Fenyvesi É., Vágány J. (szerk.): Korkép, XXI. századi kihívások. Budapesti Gazdasági Egyetem, 41–67. https://doi.org/10.29180/KORKEP.2016.3

Foster, M., Jones, A. M. (2001): The role of tobacco taxes in starting and quitting smoking: Duration analysis of British data. Royal Statistical Society, 164(3), 517–547. https://doi.org/10.1111/1467-985X.00217

Fuller, E. (ed.) (2009): Smoking, drinking and drugs use among young people in England in 2008. The Health and Social Care Information Centre

Gilbert, A., Cornuz, J. (2003) Which are the most effective and cost-effective interventions for tobacco control? World Health Organization Regional Office for Europe

Gilleskie, D. B., Strumpf, K. S. (2005): The behavioral dynamics of youth smoking. The Journal of Human Resources, 40(4), 822–866. https://doi.org/10.3368/jhr.XL.4.822

Grezsa F., Surányi Zs. (2014): Fiatalok szerhasználata. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Grossman, M., Chaloupke, F. J. (1997): Cigarette taxes. The straw to break the camel’s back. Public Health Reports, 112(4), 290–297.

Holle A. (2017): Rizikómagatartás az iskoláskörűek körében. Infojegyzet, 2017(72), 1–4.

Inchley, J., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Torsheim, T., Augustson, L., Mathison, F., Aleman-Diaz, A., Molcho, M., Weber, M., Barnekow, V., (eds.) (2016): Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Study: International report from the 2013/2014 survey. Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe

Jiménez-Ruiz, J. A., Sáenz de Miera, B., Reynales-Shigematsu, L. M., Waters, H. R., Hernández-Ávila, M. (2008): The impact of taxation on tobacco consumption in Mexico. Tobacco Control, 17(2), 105–110. https://doi.org/10.1136/tc.2007.021030

Józan P. (2002): A halandóság alapirányzata a 20. században, és az ezredforduló halálozási viszonyai Magyarországon. Magyar Tudomány, 47(4), 419–439.

Kostova, D., Ross, H., Blecher, E., Markowitz, S. (2011): Is youth smoking responsive to cigarette prices? Evidence from low- and middle-income countries. Tobacco Control, 20(6), 419-424. https://doi.org/10.1136/tc.2010.038786

Kovács I. (2017): Magyarország határain átnyúló szervezett bűnözés és prostitúciós bűncselekmények a schengeni térségben, különös tekintettel a SOCTA és EUROSTAT értékelésére. Határrendészeti Tanulmányok, 14(4), 82–161.

Kovács I. (2019): Egy empirikus kutatás részletei: a prostitúció jelensége, és társadalmi kontrollja napjainkban. Dialóg Campus

Kovács P., Kosztopulosz A., Révész B., Kiss G. D., Székelyhidi K., Tukán T., Árva-Tóth A. (2011): Középiskolások pénzügyi kultúrájának felmérése. Összefoglaló tanulmány. Eventio – Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

KSH (2019): Statisztikai évkönyv, Magyarország 2018. Központi Statisztikai Hivatal

Liang, L., Chaloupka, F. J. (2002): Differential effects of cigarette price on youth smoking intensity. Nicotine & Tobacco Research, 4(1), 109–114. https://doi.org/10.1080/14622200110103188

Ma, J., Zhu, J., Li, N., He, Y., Cai, Y., Qiao, Y., Redmon, P., Wang, Z. (2013): Cigarette smoking in Chinese adolscents: importance of controlling the amount of pocket money. Publich Health, 127(7), 687–693. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2013.04.016

Matheson, J. (2010): Estimating price elasticity for tobacco in Canada’s Aboriginal communities. Job Market Paper, Maunscript, University of Calgary

MBSZ (2019): Javaslatok a készpénzállomány csökkentésére. Budapest: Magyar Bankszövetség Digitalizációs Munkacsoport. http://www.bankszovetseg.hu/Public/hirek/Keszpenzmentes_tanulmany_bankszovetseg_final.pdf

McCrystal, P., Percy, A., Higgins, K. (2007): The cost of drug use in adolescence: Young people, money and substance abuse. Drugs: education, prevention and policy, 14(1), 19–28. https://doi.org/10.1080/09687630600832641

Németh Á. (2003): Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés, 2003, Magyarország. Kutatási jelentés. Országos Egészségfejlesztési Központ

Nonnemaker, J. M., Farrelly, M. (2011): Smoking initiation among youth: The role of cigarette excise taxes and prices by race/ethnicity and gender. Journal of Health Economics, 30(3), 560–567. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2011.03.002

Országgyűlési Napló (2014a): Gelencsér Attila, A dohányipari vállalkozások 2015. évi egészségügyi hozzájárulásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája során elhangzott felszólalása. In: Országgyűlési Napló, 2014–2018. országgyűlési ciklus, 38. szám, 6248-49. hasáb

Országgyűlési Napló (2014b): Józsa István, A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája során elhangzott felszólalása. In: Országgyűlési Napló, 2014–2018. országgyűlési ciklus, 33. szám, 5174-78. hasáb

Országgyűlési Napló (2016): Schmuck Erzsébet, A jövedéki adóról szóló törvényjavaslat általános vitája során elhangzott felszólalása. In: Országgyűlési Napló, 2014–2018. országgyűlési ciklus, 152. szám, 25323-24. hasáb

Országgyűlési Napló (2019a): Lázár János, A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájáról szóló napirendi pont előterjesztőjének beszéde. In: Országgyűlési Napló, 2018–2022. országgyűlési ciklus, 81. szám, 10932-42. hasáb

Országgyűlési Napló (2019b): Nyitrai Zsolt (Fidesz), A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája során elhangzott felszólalása. In: Országgyűlési Napló, 2018–2022. országgyűlési ciklus, 81. szám, 10957-58. hasáb

Országgyűlési Napló (2019c): Rétvári Bence, válasza Lukács László György – az emberi erőforrások miniszteréhez – „Sorra minősítik le a nemzetközi szervezetek a magyar egészségügyet?” című interpellációjára. In: Országgyűlési Napló, 2018–2022. országgyűlési ciklus, 57. szám, 7562-63. hasáb

O’Loughlin, J., Karp, I., Koulis, T., Paradis, G., DiFranza, J. (2009): Determinants of first puff and daily cigarette smoking in adolescents. American Journal of Epidemiology, 170(5), 585–597. https://doi.org/10.1093/aje/kwp179

Palotás P., Zsótér B. (2015): A zsebpénz jelentése és jelentősége a 6-15 éves korosztály számára. In: Bíró-Szigeti Sz., Petruska I., Szalkai Zs., Kovács I., Magyar M. (szerk.): Marketing hálózaton innen és túl – Az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. országos konferenciájának tanulmánykötete. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 227–236.

Paulay Gy. Z. (2019): Elemzés a magyar gazdaság kiegyensúlyozott növekedését befolyásoló tényezőkről. Állami Számvevőszék

Pénzes M., Balázs P. (2013): Dohányzásellenes intézkedések hatékonyságának megítélése a serdülők körében. Egészségtudomány, 57(1), 57–74. https://doi.org/10.1556/650.2017.30629

Pénzes M., Czeglédi E., Balázs P., Urbán R. (2017): Dohányzói életutak magyar serdülők körében. Orvosi Hetilap, 158(2), 67–76.

Peretti-Watel, P., L’haridon, O., Seror, V. (2012): Responses to increasing cigarette prices in France: How did persistent smokers react? Health Policy, 106(2), 169–176. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.03.016

Pesko, M. F., Huang, J., Johnston, L. D., Chaloupka, F. J. (2018): E-cigarette price sensitivity among middle and high school students: Evidence from monitoring the future. Addiction, 113(5), 896–906. https://doi.org/10.1111/add.14119

Potoczki Z. (2016): A dohányjövedék rövid története Magyarországon. Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás, 4(2), 184–195.

Rácz J. (2008): The role of the curiosity in interviews with drug users. Qualitative Social Research, 9(2), 16. http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/viewFile/423/917

Ross, H., Chaloupka, F. J. (2003): The effect of cigarette prices on youth smoking. Health Economics, 12(3), 217–230. https://doi.org/10.1002/hec.709

Sugár A. (2011): A benzin és a gázolaj magyarországi árszintjének és árazásának empirikus elemzése. Statisztikai Szemle, 89(6), 624–643.

Sussman, S. – Stacy, A. W. – Dent, C. W. – Simon, T. R. – Galaif, E. R. – Moss, M. A., Craig, S., Johnson, C. A. (1995): Continuation high schools: Youth at risk for drug abuse. Journal of Drug Education, 25(3), 191–209. https://doi.org/10.2190/HDQH-XD21-GJT0-9G8V

Vadász I., Beke M., Huzián I., Kalmár É., Kási Gy., Magda T., Major K., Schreiner M., Selypes Á., Tót É., Varga A., Naményi M. (2007): Dohányzásról leszokást segítő program: tapasztalatok, eredmények. Tüdőgyógyászat, 1(7), 3–9.

Végső T., Belházyné Illés Á., Bódi-Schubert A. (2018): Készpénz vagy kártya? A magyar lakosság fizetési szokásainak feltáró elemzése. Pénzügyi Szemle, 63(4), 455–479.

Wardan, D. A. E., Khan, N. A. (2005): Registered Indians and Tobacco Taxation: A Culturally-appropriate Strategy? Canadian Journal of Public Health, 96(6), 451–453. https://doi.org/10.1007/BF03405188

Webb, E., Ashton, C. H., Kelly, P., Kamail, F. (1996): Alcohol and drug use in UK university students. The Lancet, 348(9032), 922–925. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(96)03410-1

Wéber A. (2016): A dohányzás halandóságra gyakorolt hatása Magyarországon 2000 és 2014 között. Statisztikai Szemle, 94(6), 585–610. https://doi.org/10.20311/stat2016.06.hu0585

Webley, P., Nyhus, E. K. (2013): Economic socialization, saving and assets in European young adults. Economics of Education Review, 33(4), 19–30. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2012.09.001

WHO (2014): Raising tax on tobacco. World Health Organization

WHO (2018): WHO global report on trend sin prevalence of tobacco smoking 2000–2025. Second edition. World Health Organization

Wilson, L. M., Tang, E. A., Chander, G., Hutton, H. E., Odelola, O. A., Elf, J. L., Heckman-Stoddard, B. M., Bass, E. B., Little, E. A., Haberl, E. B., Apelberg, B. J. (2012): Impact of tobacco control inventions on smoking initiation, cessation, and prevalence: A systematic review. Journal of Environmental and Public Health, 2012, 1–36. https://doi.org/10.1155/2012/961724

Megjelent
2020-11-15
Hogyan kell idézni
Erdős Ákos. (2020). Az árnövelő adójogi intézkedések eredményessége a 13–15 éves fiatalok dohányzási szokásainak változása tükrében Magyarországon. Belügyi Szemle , 68(11), 105-127. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.7
Rovat
Tanulmányok