Gondolatok a (sport)rendezvények biztonságának fokozásához

Kulcsszavak: biztonság, rendezvény, sportrendezvény, sportbiztonsági képzés

Absztrakt

A sportesemények biztonságos lebonyolításának egyik garanciális eleme a rendezvények biztosítása, ami a hazai és nemzetközi sportélet egyik kiemelt feladata. A rendfenntartás, a biztonság megteremtése ugyanakkor napjainkban meglehetősen összetett, többszereplős feladat, melyben az állam elvesztette monopolhelyzetét a magánbiztonsági szektor megjelenésének köszönhetően. A (sport)rendezvények biztosításának garanciája pedig az erre kiképzett szakemberek feladata, melyhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő szintű és minőségű oktatás, az ágazatban foglalkoztatottak képzési háttérének megteremtése. A tanulmány arra mutat rá, hogy Magyarországon az intézményes szakmai képzések hiánya következtében a sportlétesítményekben megfelelő biztonsági ismeretekkel rendelkező szakemberek képzettsége messze elmarad a kívánatos szinttől. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendezvénybiztosítás szakmai minőségének alacsony színvonala a sport- és egyéb rendezvények tekintetében jelentős kockázati tényező, különösen egy olyan időszakban, amikor a vizsgált szektor – a jövőbeli fejlesztési irányokat tekintve – kiemelt prioritást élvez.

Hivatkozások

Bárd K. (1992): Az Emberi Jogok Európai Egyezménye és a magyar jog. Acta Humana, (3)6–7, 40.

Boda J. (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Dialóg Campus

Christián L. (2018): Rendészeti szervek. In: Jakab A., Fekete B. (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia. http://ijoten.hu/szocikk/rendeszeti-szervek

Elbert G. (2006): Köszöntő. In: Sas F. (szerk.): Sportrendezvények biztonsága és biztosítása. Tanulmánygyűjtemény. Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Finszter G. (2008): A rendészeti szervek működésének jogi alapjai. Rendőrtiszti Főiskola

Finszter G. (2012): A rendőrség joga. Duna Mix Kft.

Finszter G. (2013): A rendészet elmélete és a rendészeti eszközrendszer. Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Finszter G. (2018): Rendészettan. Dialóg Campus

Gáva K., Smuk P., Téglási A. (2017): Az Alaptörvény értékei. Dialóg Campus

Kerezsi K., Nagy V. (2017): A rendészettudomány kritikai megközelítése. In: Boda J., Felkai L., Patyi A. (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére. Dialóg Campus, 275.

Kerezsi K., Pap A. L. (2017): A bűnözés és a bűnözéskontroll jövője. In: Finszter G., Sabjanics I. (szerk.): Biztonsági kihívások a 21. században. Dialóg Campus, 573.

Koósné M. B. (2018): A személyi szabadsághoz és biztonsághoz való jog. 1.1. A „szabadság” és „biztonság” fogalma. In: Jakab A., Fekete B. (szerk.): Internetes jogtudományi enciklopédia. https://ijoten.hu/szocikk/a-szemelyi-szabadsaghoz-es-biztonsaghoz-valo-jog

Murdoch, J. (1999): A személyi szabadság és biztonság védelme. In: Szabó Gy., Nagy G. (szerk.): Tanulmányok az Emberi Jogok Európai Egyezménye legfontosabb rendelkezéseihez kapcsolódó strasbourgi esetjogról. HVG-ORAC, 40.

Sári J., Somody B. (2008): Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris Kiadó

Takács A. (2019): „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.” In: Patyi A. (szerk.): Rendhagyó kommentár egy rendhagyó preambulumról. Dialóg Campus, 339.

Vezetői összefoglaló a Magyar Labdarúgó Szövetség által megrendelt kompetencia alapú munkakörelemzés eredményeiről. Összeállította: Human Horizont Minőségi Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 2016. február 5.

Megjelent
2020-11-15
Hogyan kell idézni
Cserny Ákos, & ChristiánL. (2020). Gondolatok a (sport)rendezvények biztonságának fokozásához. Belügyi Szemle , 68(11), 71-88. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.5
Rovat
Tanulmányok