A rendészeti vezető mesterképzés múltja, jelene és fejlődése

Kulcsszavak: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, rendészeti vezető mesterképzés, rendészeti szakemberek

Absztrakt

A 2012-ben alapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelőd intézményében, a Rendőrtiszti Főiskolán, 2007-ben jött létre a rendészeti vezető mesterképzési szak. Az új mesterszakon az oktatás 2008 szeptemberében indult be. Ezzel a képzéssel a főiskola megvalósította a bolognai folyamat követelményeinek megfelelő lineáris képzési rendszer újabb lépcsőfokát. A meglévő rendészeti felsőfokú alapképzések mellett a rendészettudomány területén is lehetővé vált a mesterfokozat megszerzése. Ezen új mesterképzési szak alapítása és indítása régóta megoldatlan hiányosságot is orvosolt. A rendészettudomány létrejöttével egy időben végrehajtott intézményreform a teljes képzés struktúrájának átfogó fejlesztését követelte meg, amely a rendészeti alapképzéseket is érintette. A rendészeti vezető mesterképzés elvégzése a szakon végzettek számára kellő alapot biztosít a rendészettudományi doktori képzésre történő részvételre is. Ezen tanulmány áttekinti a rendészeti vezető mesterképzési szak fejlesztésének főbb állomásait és átfogó képet ad a szakon végzett képzésről és az oktatómunkáról.

Megjelent
2020-11-15
Rovat
Tanulmányok