A rendészeti vezető mesterképzés múltja, jelene és fejlődése

Kulcsszavak: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, rendészeti vezető mesterképzés, rendészeti szakemberek

Absztrakt

A 2012-ben alapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik jogelőd intézményében, a Rendőrtiszti Főiskolán, 2007-ben jött létre a rendészeti vezető mesterképzési szak. Az új mesterszakon az oktatás 2008 szeptemberében indult be. Ezzel a képzéssel a főiskola megvalósította a bolognai folyamat követelményeinek megfelelő lineáris képzési rendszer újabb lépcsőfokát. A meglévő rendészeti felsőfokú alapképzések mellett a rendészettudomány területén is lehetővé vált a mesterfokozat megszerzése. Ezen új mesterképzési szak alapítása és indítása régóta megoldatlan hiányosságot is orvosolt. A rendészettudomány létrejöttével egy időben végrehajtott intézményreform a teljes képzés struktúrájának átfogó fejlesztését követelte meg, amely a rendészeti alapképzéseket is érintette. A rendészeti vezető mesterképzés elvégzése a szakon végzettek számára kellő alapot biztosít a rendészettudományi doktori képzésre történő részvételre is. Ezen tanulmány áttekinti a rendészeti vezető mesterképzési szak fejlesztésének főbb állomásait és átfogó képet ad a szakon végzett képzésről és az oktatómunkáról.

Hivatkozások

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) a szakindítási dokumentumokat a 2007/6/VIII/3/16. (Szakind) Ms119. számú határozata.

A jelentkezők és felvettek száma, a felvételi ponthatár és a kiadott diplomák adatai 2010–2020 között a rendészeti vezető részidejű (levelező munkarendes) mesterképzésben. Az NKE RTK Tanulmányi Osztály adatbázisa.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 51. § TVSZ 5. számú melléklet. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Tanulm%C3%A1nyi_%C3%A9s_Vizsgaszab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2020.03.01-t%C5%91l.pdf

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 52. §. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Tanulm%C3%A1nyi_%C3%A9s_Vizsgaszab%C3%A1lyzat,_hat%C3%A1ly_2020.03.01-t%C5%91l.pdf

Megjelent
2020-11-15
Hogyan kell idézni
KovácsG. (2020). A rendészeti vezető mesterképzés múltja, jelene és fejlődése. Belügyi Szemle , 68(11), 39-56. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.3
Rovat
Tanulmányok