Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz

  • László Korinek
Kulcsszavak: rendészettudományi szaklexikon, rendészet

Absztrakt

A szerző egy felkérésnek eleget téve, mint a Magyar Rendészettudomány Társaság elnöke, előszót írt a 2019-ben megjelent Rendészettudományi szaklexikonhoz. A mű megjelenése és tanulmányozása után úgy érezte, hogy újra tollat kell ragadnia, hogy kritikát mondjon, s fogalmazzon meg az általa vélt hiányosságok, illetve a követendő példák vonatkozásában.

Hivatkozások

Boda J. (szerk.) (2019): Rendészettudományi szaklexikon. Dialóg Campus

Finszter G. (2003): A rendészet elmélete. KJK-Kerszöv

Finszter G. (2018): Rendészettan. Dialóg Campus

Korinek L. (1988): A rejtett bűnözés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Korinek L. (2010): Kriminológia I. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Kulcsár K. (1990): Lehet-e demokrácia Magyarországon? Magyar Jog, 6-7, 578–588.

Szigeti P., Szilvásy Gy. P. (2015): Rendészet és emberi jogok. Rejtjel Kiadó

Szikinger I. (1998): Rendőrség a demokratikus jogállamban. SÍK Kiadó

Megjelent
2020-11-15
Hogyan kell idézni
KorinekL. (2020). Utószó a Rendészettudományi szaklexikonhoz. Belügyi Szemle , 68(11), 7-17. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.11.1
Rovat
Tanulmányok