Emberi test illegális felhasználásával kapcsolatos bűnügyek elméleti elemzése

Kulcsszavak: emberi test illegális felhasználása, szervkereskedelem és csempészet, szerv adományozás, keret-diszpozíció

Absztrakt

Esetenként felröppennek ugyan szervek és szövetek illegális eladása és csempésze miatti eltűnésekkel és gyerekrablásokkal kapcsolatos hírek és álhírek Magyarországon, hivatalos forrásokból még soha nem erősítették meg, hogy ilyen bűncselekmények országunkhoz kapcsolódóan előfordultak volna. Időnként hallhatunk az egyre növekvő nemzetközi szervkereskedelemről vagy csempészetről. A Nemzeti Kriminológiai Intézet kutatási projektet bonyolított le 2017-18-ban, “Emberi szervek illegális kereskedelmével kapcsolatos bűnügyek elméleti elemzése” címmel. A kutatás célja az emberi test illegális használatával összefüggő, és azokat elősegítő egyéb bűncselekményekkel kapcsolatos büntetőeljárások jellegzetességeinek feltárása és elemzése volt. Ezen túlmenően igyekeztünk a tényállasok potenciális rendészeti problémáit, továbbá egyéb anomáliákat is feltárni, valamint a téma hazai helyzetét is bemutatni. Ennek megfelelően kutatási projektünk tárgya az emberi test illegális használatával kapcsolatos bűncselekmények kereteire, azok főbb nemzetközi és hazai szempontjaira, az ilyen esetek alapján kezdeményezett büntetőeljárások jellemzőire és az azokhoz kapcsolódó rendészeti nehézségekre összpontosított. Kutatási eredményeinknek megfelelően csak az egyértelmű, következetes és egységes szakmai törvényalkotás, és az azt segítő, megfelelő szakmai ismeretek nyújthatnak igazi védelmet az emberi test illegális felhasználása következtében indított eljárásokkal kapcsolatban. Bár a jelenlegi magyar helyzet nem tűnik aggasztónak, a törvényalkotási háttér néhány anomáliája mégis nyilvánvalóvá vált az eredményeink fényében. Az alábbi tanulmány tartalmazza és összefoglalja a kutatási projekt legfontosabb megállapításait.

Hivatkozások

Belovics, E. (2016): Az egészségügyi beavatkozás és a kutatás rendje elleni bűncselekmények [Criminal Offences against Medical Procedures and Order of Research]. In Belovics E. (eds.): Büntetőjog II. Különös rész. Ötödik, hatályosított kiadás [Criminal law II. Special part. Fifth, enacted publication]. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó, 132–142.

Karsai, K. (2013): Az egészségügyi beavatkozás és a kutatás rendje elleni bűncselekmények [Criminal Offences against Medical Procedures and Order of Research]. In Karsai K. (eds.): Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz [Commentary to the Criminal Code]. CompLex Kiadó, 338–351.

Kovács, G., Németh, I., Gellér, B. (2005): Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudomány/ kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények szabályozása az új Büntető Törvénykönyvben. II. rész [Criminal Offences against Medical Procedures, Order of Research and the Right of Self-Determination in the new Criminal Code]. Büntetőjogi Kodifikáció, 6(2), 3–23.

Sándor, J. (2006): A test halhatatlansága. Bioetikai és jogi dilemmák a XXI. században [The Immortality of the Body, Bioethical and Legal Dilemmas in the 21th Century]. Fundamentum, 10(1), 32–45.

Tóth, M., Nagy, Z. (2014): Magyar büntetőjog – Különös rész [Hungarian Criminal Law – Specific Section]. Osiris Kiadó

Vaskuti, A. (2013): Az egészségügyi beavatkozás és a kutatás rendje elleni bűncselekmények [Criminal Offences against Medical Procedures and Order of Research]. In Polt, P. (eds.): Új Btk. kommentár. 3. kötet. Különös Rész [New Criminal Code, Volume 3, Specific Section]. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 201–220.

Megjelent
2020-11-06
Hogyan kell idézni
Andrea TündeB., & SzabóJ. (2020). Emberi test illegális felhasználásával kapcsolatos bűnügyek elméleti elemzése. Belügyi Szemle , 68(3. ksz.), 9-21. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2020.3.1
Rovat
Tanulmányok