A rendészeti kultúra története Magyarországon

Kulcsszavak: rendészet, szervezeti kultúra, történelem, rendőri erő

Absztrakt

Magyarországon Karvasy Ágoston volt az egyik első pionír, aki a rendészet történetéről írt. Első tanulmányában meghatározta a rendészet, mint tudomány koncepcióját. A nemzeti rendőri szervezet felállításának ötlete először a reformkor után merült fel, de akkor nem valósult meg, csak 1872-ben. Mindenesetre az első professzionális, rendészettel foglalkozó újság 1869-ben jelent meg, és a rendőr (mint a rend őre) szó 1870-ben került a magyar nyelvbe. A rendőrség hatósági és törvénykezési hatásköreit egy 1881-ben megjelent törvény fogalmazta meg. 1873-ban jött létre a Fővárosi Rendőrség, míg 1905-ben a határrendőrség és a Fiumei Rendőrség. Az 1945-47 időszakban a rendőrség folyamatosan erősödött. Bár az Államvédelmi Hivatalt az 1956. októberi forradalom megdöntötte, és utána már nem újult meg, mindez nem érintette magát a rendőrséget. A rendőrség szervezeti kultúráját nagy mértékben befolyásolja az oktatási és képzési rendszere. A jövendő rendőrök képzését a miniszterelnök 1884-ben hagyta jóvá. 1920-ban új alapokon egységesítette a Belügyminisztérium és a rendőrség vezetője. Ezek után a Rendőrakadémia 1948-ban, a Rendőrtiszti Főiskola 1971-ben jött létre. 2012-ben született meg a Közszolgálati Egyetem és annak Rendészettudományi Kara, amely a Rendőrakadémia feladatköreit is átvette.

Hivatkozások

Androvicz, G. (2016): A magyar rendőrség egyenruházata, felszerelése és fegyverzete (1896-1909) [The Uniform, Equipment and Weapons of the Hungarian Police]. Magyar Rendészet, 5, 139-149.

Bacsa, G. (2007): A rendőrképzés 1945–1950 [Police training 1945–1950]. In: Rendvédelem- történeti Füzetek, 16, 13.

Berky, E. (1940): Az egyenruhánkról. [About Our Uniform]. Magyar Rendőr, December

Farkas, J. (2016): The Drawbacks of Group Decision Making from a Psychological Aspect. Magyar Rendészet, 2, 67-79.

Farkas, J. – Horváth, J. (2020): Szervezeti kultúrák és kutatásuk [Organisational cultures and their research]. Budapest: Ludovika Press

Farkas, J. – Krauzer, E. – Kovács, G. (2018): A rendőrség szervezeti kultúrája. Belügyi Szemle, 12, 71-81. DOI: 10.38146/BSZ.2018.12.5

Farkas, J. – Sallai, J. – Krauzer, E. (2020): The organisational culture of the police force. Internal Security. 12, 1, 77-84. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3189

Huszák, S. (1919): A Vörös Őr kis tankönyve [Small Textbook of a Red Guard]. Budapest

Karvasy, Á. (1843-44): A politicai tudományok. [Political Sciences]. Győr:

Karvasy, Á. (2014): Közrendészeti tudomány [The Science of Public Policy]. In: Sallai, J. A magyar rendészettudomány úttörője [The Pioneer of the Hungarian Police Science]. Magyar Rendészet, 6, 113-117.

Karvasy, Á. (1870): Közrendészeti tudomány és culturpolitika [The Science of Public Policy and Cultural Policy]. In: Sallai, J. (2014): A magyar rendészettudomány úttörője [The Pioneer of the Hungarian Police Science]. Magyar Rendészet, 6, 113-117.

Kenedli, T. (2008): A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola és a rendőr tiszthelyettes-képzés története [The History of the Budapest Law Enforcement School and of the Training of Noncommissioned

Police Officers]. Hadtudományi Szemle, 1, 60-71. Közbiztonság [Public safety] (1870): 2, 9 January

National Archives of Hungary (1947): XIX_B_1_j_318_n.a._1947. https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.1947.tb63557.x

Magyar Rendőr [Hungarian Police Officer] (1971): Ünnepélyes tanévnyitó a Rendőrtiszti Főiskolán [Opening Ceremony at the Police College]. 1 September

Padányi, J. – Kovács S, T. – Négyesi, L. (2018): Zrínyi-szablyák. Hadtörténelmi Közlemények, 1, 3-27.

Pichler, N. (1876): Nézetek a rendőrségről általában és különösen a fővárosi rendőrségről [Views on the Police in General and on the Police of the Capital in Particular]. Budapest: Fanda és Frohna

Rédey, M. (1916): A rendőri szolgálat vezérfonala [The Manual of Police Service]. Budapest

Rédey, M. (1923): Bevezetés a magyar rendőri jog alaptanaiba [Introduction to the Fundamental Doctrines of Hungarian Police Law]. Budapest

Ruzsonyi, P. (2006a): A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése [Higher Education Training of Corrections Staff]. Börtönügyi Szemle, 4, 67-76.

Ruzsonyi, P. (2006b): A büntetés-végrehajtási dolgozók felsőfokú képzése: A tipikus európai büntetés-végrehajtási kezelési típusok és a felsőfokú szakemberképzés [Higher Education Training of Corrections Staff, The Typical Types of European Corrections Management and the Higher Education of Professionals]. Börtönügyi Szemle, 5, 83-94.

Sófi, Gy. – Farkas, J. (2019): A fiatalkori pszichopátiás vonások legfőbb jellegzetességei és rendészeti vetületei. In: Marton, Zs. – Németh, K. – Pelesz, P. – Péter, E. (eds.): IV. Turizmus és Biztonság Nemzetközi Tudományos Konferencia Tanulmánykötet. Nagykanizsa: Pannon Egyetem, 42-54.

Somogyi, E. (1884): Magyar Lexikon XIV. kötet [Hungarian Encyclopedia, XIV]. Budapest: Wilckens és Waidl

Szabó, A. (2013): A rendészeti felsőoktatás egy speciális területe: a pénzügyőr tisztek képzése [A Special Area of Law Enforcement Higher Education – the Training of Commissioned Customs and Finance Guards Officers]. In. Keresztes, G. (szerk.): Tavaszi Szél Konferencia Kötet. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége

Tóth, N. Á (2017): Negyvenöt éve a Belügyminisztérium szolgálatában [45 Years in the Service of the Ministry of the Interior]. In. Boda, J. – Felkai, L. – Patyi, A. (szerk.): Ünnepi kötet a 70 éves Janza Frigyes tiszteletére [Volume of Essays on the Occasion of Frigyes Janza’s 70th Birthday]. Budapest: Dialóg Campus, 563-569.

Ürmösné, S. G. (2018a): Amazing penal institutions and the dwelling circumstances of inmates. Internal Security. 2. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.8303

Ürmösné, S. G. (2018b): Organized Crime. In: Ürmösné S. G. (szerk.): Technical English for Officers. Budapest: Dialóg Campus, 87-100.

Zsoldos, I. (1844): A szolgabírói hivatal [The nobility judge office]. Pápa

Megjelent
2020-09-15
Hogyan kell idézni
FarkasJ., SallaiJ., & KrauzerE. (2020). A rendészeti kultúra története Magyarországon. Belügyi Szemle , 68(2. ksz.), 37-52. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2020.2.3
Rovat
Tanulmányok