Mi viszi előre a rendészettudományi gondolkodást?

Kulcsszavak: rendészettudomány, új kutatások, társadalmi problémák

Absztrakt

Összefoglalásul azt hangsúlyoznám, hogy a kutatásorientált rendészeti tanulmányok és az interdiszciplináris párbeszédnek teret adó szakmai platform számára elengedhetetlenek az új kutatások, ugyanis új tudományos eredmények csak új ismeretekre, új kutatásokra épülhetnek. A rendészettudomány területén jellemzően alkalmazott kutatásokat végeznek. E kutatások eredményei a „tükör”, de a „motor” szerepét is betölthetik a vizsgált szervezetre gyakorolt hatásukkal. A tükör típusú kutatások visszajelzik és artikulálják a rendészeti politika és gyakorlat komplex valóságát. Az a feladatuk, hogy feltárják és megmagyarázzák, hogy a rendészeti szervek hogyan kezelnek bizonyos társadalmi problémákat, és milyen speciális megoldó eszközeik vannak. Ezzel szemben a „motor” típusú kutatások kifejezetten azzal a szándékkal indulnak, hogy húzóerőt teremtsenek a reformnak és az új fejlesztéseknek.

Megjelent
2018-04-15
Hogyan kell idézni
KerezsiK. (2018). Mi viszi előre a rendészettudományi gondolkodást?. Belügyi Szemle , 66(4), 3-17. https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.4.1
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok