Erdély jogtörténete

  • Sándor Nyiri
Kulcsszavak: jog, történet, Erdély

Absztrakt

Briliáns ajándékot kaptak a történelem, benne a magyar jogtörténet iránt érdeklõdõ romániai magyar és a magyar nyelvet ismerõ idegen ajkú joghallgatók és aktív jogászok, amikor kézbe vehették a Veress Emõd szerkesztette, a kolozsvári Forum Iuris gondozásában megjelenõ, 592 oldal terjedelmû Erdély jogtörténete címû könyvet. A tudományos mûnek és tankönyvnek is szánt kötet kollektív munka terméke, tizenheten jegyzik, kilenc erdélyi és nyolc hazai jogtudós (az erdélyiek: Fenyvesi Zsolt, Gáll Erwin, Kádár Hunor, Kokoly Zsolt, Nótári Tamás, Szabó Ádám, Székely János, Szeredai Norbert és Veress Emõd; a hazaiak: Domokos Andrea, Horváth Attila, Mezei Barna, Nánási László, Homoki-Nagy Mária, Kisteleki Károly, Stipka István és Szabados György. A lektorok között is van egy hazai jogtudós: Petrétei József.) A felsorolt szerzõk a kötet egy-egy fejezetét írták, összecsiszolásuk a szerkesztõ munkája.

Megjelent
2018-11-15
Hogyan kell idézni
NyiriS. (2018). Erdély jogtörténete. Belügyi Szemle , 66(11), 139-142. https://doi.org/10.38146/BSZ.2018.11.12
Rovat
Könyvismertetés