Mérnöki módszerek a tűzvédelem tervezésében

  • András Péter
Kulcsszavak: tűzvédelem, mérnöki módszerek, tervezés, hatóság

Absztrakt

A tervezésnek és így a tűzvédelmi tervezésnek több módszere lehetséges. Két alapvető tervezési módszer különböztethető meg, egyik leíró jellegű szabályozáson alapul, másik maga a mérnöki módszer. Mindkét módszernek megvannak az előnyei és hátrányai. Az összetettebb tervezési feladatok a mérnöki módszerekkel oldhatók meg hatékonyan. A modellezés, mint tudományos eszköz felhasználható követelmények teljesülésének vizsgálatára, visszaigazolására. Tűzvédelmi tervezés során többféle modellt alkalmaznak. Ezek lehetnek fizikai, determinisztikus és sztochasztikus modellek. A tűzvédelemben alkalmazott mérnöki módszerek tipikus példája a számítógépes szimulációs problémamegoldás. Ennek két fő területe a tűzmodellek és a kiürítési modellek. A kiürítési modellek a tervezett épület kiürítési koncepciójának ellenőrzését teszik lehetővé. A kiürítési modellekben az emberek fizikai paraméterein kívül viselkedési formák beállítására is van lehetőség. A tűz- és füstterjedési szimulációk a hő- és füstelvezető rendszer megfelelőségét tudják igazolni. Az épületek komplexitásukban vizsgálhatók, számos paraméter változása követhető nyomon. Ezek közül a legfontosabbak a hőmérsékleti értékek és a füstkoncentrációra utaló láthatóság mértéke. A hazai tűzvédelmi szabályozás 2015-től teremtette meg a lehetőséget a mérnöki módszerek szélesebb körű alkalmazásának. A szimulációs módszerek terjednek, évről évre többet engedélyeztetnek. A tűzvédelmi hatóság már a tervezési folyamatban is fontos szerepet tölt be a konzultációk során a tervezési alapadatok helyes megválasztásának támogatásával. Hangsúlyossá vált a hatóság informatikai és készség-, illetve képességbeli felkészültsége is.

Megjelent
2020-08-15
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok