A hivatásos és nem hivatásos tűzoltóságok szimbiózisa, a jelenkor mentő tűzvédelmében

Kulcsszavak: tűzvédelem, önkéntes tűzoltók, hivatásos tűzoltóság, együttműködés

Absztrakt

Az önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) önálló jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezetek, melyekben az egyesületi tagok önként, fizetség nélkül, szabadidejükben vállalják feladataikat. Tűzoltási, műszaki mentési, tűzmegelőzési feladatokban való közreműködésük feltétele a működési terület szerinti hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködési megállapodás, hiszen ezen feladatok ellátásához nélkülözhetetlen a megfelelő szakmai irányítás és felügyelet. Az 1848–1849-es szabadságharc után sokáig nem volt ÖTE, csak Gróf Széchenyi Ödönnek sikerült változást elérnie, és 1866-ban Sopronban, míg 1870-ben Pesten megalakította az első, főfoglalkozású tűzoltó egyletet. Az évek során a tűzoltás szervezete sokszor átalakult, a tűzoltóságok irányítása hol állami, hol önkormányzati kézbe került. Az utolsó jelentős változás 2012. január 1-jén történt, mikor az addig hivatásos önkormányzati tűzoltóságok ismét állami irányítás alá kerültek. A jól működő ÖTE-nek mindig is fontos szerepe volt a tűzoltási és műszaki mentési, valamint a helyi lakosságtájékoztatási feladatok ellátásában. A napjainkban jelentkező, egyre gyakoribb katasztrófahelyzetek felszámolásánál is részt vesznek a védekezési, kárelhárítási feladatokban (ár- és belvíz elleni védekezés, viharkárok, vörösiszap katasztrófa). Az elmúlt években az ÖTE-k száma is jelentősen emelkedett, míg 2010-ben 283, addig 2019-re 630 ÖTE rendelkezett együttműködési megállapodással. A kormányzat is elismeri az ÖTE-k által végzett munka kiemelt szerepét, így 2012-től az addig csökkenő 120 millió forintos állami támogatás mértéke folyamatosan emelkedik, ami 2019-ben már 700 millió forintot jelentett. Az önkéntes tevékenység végzése előnyös mind az egyén, mind egy-egy csoport, mind a táradalom számára, ezért is fontos cél az önkéntesség, valamint az önkéntes tevékenységek számának a növelése. Éppen ezért is az Európai Bizottság 2009 júniusában tett javaslata és az Európai Tanács 2009 novemberében hozott határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve volt. A 2011-es dátum szimbolikus jelentőséggel bírt, hiszen tíz év telt el azóta, hogy az ENSZ a nemzetközi önkéntesség évének nyilvánította a 2001-es évet.

Megjelent
2020-08-15
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok