Ars Scriptorum – avagy a tudományos írás műhelytitkaiból

Kulcsszavak: tudományos írás, műhelytitkok, rendészettudomány

Absztrakt

Amióta a főiskolai, egyetemi szakzáró dolgozatokat és a doktori disszertációkat kitalálták, az ezek születése körüli szakmai bábáskodás szinte külön mesterséggé nőtte ki magát. Nem feltétlenül könnyű folyamatos és színvonalas kutatómunkára és írásra motiválni és szellemileg inspirálni a hallgatókat, különösen a növekvő tudományos elvárások és a határidők állandó szorításában. A szerző e téren szerzett tizenkét éves konzulensi és témavezetői tapasztalatairól, a tudományos írás műhelytitkairól, az ott alkalmazható technikákról és e munka néhány szép eredményéről szól ez a rövid tanulmány.

Hivatkozások

Chapman, G. (2013): A munkahelyi elismerés 5 nyelve. Útmutató az eredményes, személyre szabott motiváció gyakorlatához. Budapest: Harmat Kiadó

Karmazsinné Srágli I. (2019): Motivációs eszköztár a rendészet. Belügyi Szemle, 4, 57-76. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.4.4

Lázár E. (2009): Mesék felnőtteknek. Budapest: Parlando Stúdió Bt.

Molnár K. (2007): Néhány gondolat a szakdolgozatok elkészítésének színvonaláról a Rendőrtiszti Főiskolán. Magyar Rendészet, 1–2, 38–44.

Molnár K. (2011): A rendészettudósok új generációja? Magyar Rendészet, 2, 8–12.

Molnár K. (2019): Kompetenciafejlesztés mesterfokon – tízéves a rendészeti mesterképzés. In: Hegedűs J. (szerk.): A magatartástudomány helye és szerepe a rendészeti képzésben. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 102–114.

Molnár K. (2019): Rendőrkávéházi élményeim. Police Café blogkönyv. Budapest: Rejtjel Kiadó

Megjelent
2020-07-15
Hogyan kell idézni
MolnárK. (2020). Ars Scriptorum – avagy a tudományos írás műhelytitkaiból. Belügyi Szemle , 68(7), 135-144. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.7.9
Folyóirat szám
Rovat
Fórum