A közlekedési morál helyreállításának lehetőségei Magyarországon

Kulcsszavak: közlekedési szabályok, közúti balesetek, közlekedésben résztvevők

Absztrakt

Jelen tanulmány a fennálló, mindenki számára ismert helyzet – statisztikai adatokkal történő – bemutatását követően a megoldások lehetőségét kívánja számba venni, miután néhány nemzetközi szabályozási megoldást is számba vesz és a múltba is visszatekint. Mindezek mellett a közúti közlekedési balesetek magas számának okait is megpróbálja feltárni. Tekintettel arra, hogy olyan társadalmi  problémáról van szó, amely valamennyi állampolgárt érint, kiemelkedően fontos a közúti közlekedési balesetek megelőzése érdekében a közlekedés szereplőinek általános viselkedését, szokásait, esetenkénti magatartását vizsgálat tárgyává tenni. A szerzők egyelőre csak elméleti szinten közelítenek e rendkívül összetett jelenséghez, de a cikkben leírásra kerül néhány jövőbe mutató, a megelőzést szolgáló technikai lehetőség, elképzelés.

Megjelent
2020-07-15
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok