A megbízhatósági vizsgálatok a bírósági ítéletek tükrében

  • Zita Judit Veprik
Kulcsszavak: rendészet, korrupció, megbízhatósági vizsgálat, integritás

Absztrakt

A rendészeti korrupció felderítésének nehézségei a kriminalisztikai eszközök folyamatos fejlesztését, sajátos eszközök alkalmazását teszik szükségessé. Hazánkban 2011-ben vezették be a megbízhatósági vizsgálatot a korrupt rendészeti dolgozók kiszűrésére. A jogintézmény alkalmazása sok vitát vált ki a szakemberek körében. Célom, hogy gyakorlati példák elemzésén keresztül mutassam be a megbízhatósági vizsgálatokkal kapcsolatos problémákat, és javaslatot tegyek megoldásukra.

Hivatkozások

Balla L. (2007): Adalékok a titkos információgyűjtés, valamint a titkos adatszerzés kriminalisztikai és eljárási problémáihoz. Debrecen: Debreceni Ítélőtábla

Finszter G. (2011): A korrupció nyomozása. Belügyi Szemle, 11, 75.

Hautzinger Z (2019): Gondolatok a kriminalisztikaelméleti rendszeréről. JURA, 1, 84–93.

Inzelt É. – Kerezsi K. – Lévay M. (2014): Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében. Budapest: ELTE ÁJK

Mészáros B. (2011): A Fővárosi Ítélőtábla határozata a kábítószerrel visszaélésre való hatósági felbujtásról. Jogesetek Magyarázata, 2, 28-34.

Nánási G (2013): Gondolatok a megbízhatósági vizsgálatról és a fedett nyomozóról. Arsboni, 1, 54.

Pellegrini, L. (2011): Corruption, Development and the Environment. New York: Springer Kiadó. https://doi.org/10.1007/978-94-007-0599-9

Polt P. (2015): A legfőbb ügyész előadása. Integritás és anti-korrupciós együttműködés – A Korrupcióellenes Világnap alkalmából megrendezett ötödik ülés az állami szerveknek a korrupció elleni küzdelemben való együttműködésről szóló 2011. évi Közös Nyilatkozat eredményeiről. Budapest: Belügyminisztérium

Szabó Zs. T. (2017): A korrupciós bűncselekmények egyes anyagi jogi kérdései. Jogi Tanulmányok, 206.

Van de Bunt, H. – Nelen, H. (2012): Corruption in various shapes and sizes – some criminological reflections, International Law and Fight Against Corruption, 14.

Megjelent
2020-07-15
Hogyan kell idézni
VeprikZ. J. (2020). A megbízhatósági vizsgálatok a bírósági ítéletek tükrében. Belügyi Szemle , 68(7), 47-62. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.7.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok