Az alternatív rendészet lehetőségei a közfoglalkoztatásban egy magyar középváros példáján keresztül

  • Árpád Budavári
Kulcsszavak: alternatív rendészet, közfoglalkoztatás, bevált gyakorlat, önkormányzati rendészet

Absztrakt

A szerző maga is gyakorló rendőri vezető, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Tanulmányában egyrészről egy magyar középváros, Dunaújváros rendészeti célú vállalásainak portfólióját mutatja be, másrészről a közfoglalkoztatás rendészeti célú hasznosításának helyben bevált gyakorlatát ismerteti. A tanulmány megvilágítja a magyar települések lehetőségeit a közbiztonság alakításában. Felvázolja a közfoglalkoztatás rendészeti célú alkalmazásának jogszabályi hátterét és a közbiztonságra gyakorolt hatásával kapcsolatos kutatási eredményeket. Ezt követően a Rendezett Dunaújváros program elindításának nehézségeit, alkalmazásának eredményeit mutatja be. A program egyértelmű eredménye, hogy utat mutat a kis súlyú, közbiztonságérzetet befolyásoló rendezetlenségek megelőzésének, gyors és hatékony felszámolásának a közfoglalkoztatás keretében történő megoldására.

Hivatkozások

Christián L. (2018): Rendészeti szervek 2018. In: Jakab A. – Fekete B. (szerk.): Internetes jogtudományi enciklopédia http://ijoten.hu/szocikk/rendeszeti-szervek 2018.

Bóday Á. (szerk) (2018): Magyarország közigazgatási helynévkönyve. Budapest: Központi Statisztikai Hivatal

Finszter G. (2010): Erőszakszervezet vagy biztonságot szolgáltató hatóság. Kriminológiai tanulmányok, 47. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet

Finszter G. (2018): Rendészettan. Budapest: Dialóg Campus Kiadó

Ipsits Gy. – Varga L. (2016): A közfoglalkoztatás hatása a bűncselekmények számának alakulására Magyarországon – kriminometriai megközelítés. Belügyminisztérium közfoglalkoztatási statisztikai, elemzési és monitoring főosztálya által végzett kutatásról szóló jelentés.

Koltai L. (szerk.) (2018): A közfoglalkoztatás hatása a helyi gazdaságra, helyi társadalomra. Budapest: Hétfa Kutatóintézet

Köllő J. (2015): Hol dolgoznak a közmunkások? In: Fazekas K. – Varga J. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör. Budapest: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaságtudományi Intézet

Lister, S. C. – Jones, T. (2016): Plural policing and the challenge of democratic accountability. In: Lister, S. C. – Rowe, M. (szerk.): Accountability of Policing. Routledge Frontiers of Criminal Justice. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315881898-10

Molnár K. – Tamási Zs. (2019): A rendőrség közösséggel való kapcsolatának javítási lehetőségei. Belügyi Szemle, 4.

Wilson, J. Q. – Kelling, G. I. (1982): Broken Windows – the Police and Neighborhood Safety. Atlantic Monthly, 249. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.4.3

Megjelent
2020-07-15
Hogyan kell idézni
Budavári Árpád. (2020). Az alternatív rendészet lehetőségei a közfoglalkoztatásban egy magyar középváros példáján keresztül. Belügyi Szemle , 68(7), 25-46. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.7.2
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok