Kritikus infrastruktúra elleni dzsihadista támadások

Kulcsszavak: kritikus infrastruktúra, terrorista támadás, szalafista dzsihadizmus, al-Kaida, Iszlám Állam

Absztrakt

A kritikus infrastruktúra működtetése, amellett, hogy annak feladata a nemzet társadalmi és gazdasági jólétének fenntartása, az állam azon képességének igazolására is szolgál, hogy milyen védelmet tud biztosítani polgárai számára. Ugyanis a kritikus infrastruktúrára irányuló eredményes terrortámadás – azon túlmenően, hogy a társadalom tagjaiban félelmet és pánikot kelt- a működő állam képét is aláássa. Az utóbbi években az Európában lezajlott különféle terrorista támadások rávilágítottak a kritikus infrastruktúra sebeshetőségére, és ebből következőleg, a védelmének fontosságára. Mindezt szem előtt tartva, a kritikus infrastruktúra kiemelt fontosságúvá vált a nyugati országokban, a fokozódó kockázatokkal, a nemzetközi terrorizmus kihívásaival, fenyegetéseivel párhuzamosan. Mostanában Európában megnőtt a rendészeti szervek, valamint a fegyveres erők tagjai ellen irányuló terrortámadások száma. A jelen tanulmány úgy véli, hogy az ilyen támadások szintén a kritikus infrastruktúrával szembeni támadásoknak tekintendők, mivel ezek végső soron az ilyen szervezetek megfelelő működtetéséért felelős emberi erőforrásokat jelentik. A tanulmány célja továbbá, hogy megvizsgálja a kritikus infrastruktúrák elleni dzsihádista terrortámadások vallásos igazolását.

Hivatkozások

Ackerman, G. et. al. (2007): Assessing Terrorist Motivations for Attacking Critical Infrastructure. Lawrence Livermore National Laboratory, 172. https://doi.org/10.2172/902328

Aragó, B. (2015): Media Jihad: New Strategy: From Recruitment to Attack. Quaderns de la Mediterrània, 24, 108-122.

Besenyő J. (2019): Inferno Terror: Forest Fires as the New Form of Terrorism. Terrorism and Political Violence, 6, 1229-1241. https://doi.org/10.1080/09546553.2017.1341876

Clemente, D. (2013): Cyber Security and Global Interdependence: What is Critical? Chatham House, 2.

Crone, P. (2004): Meccan Trade and the Rise of Islam. New York: Piscataway, 165.

Ism. b. Isḥ. al-Jahḍamī (1998): Juzʼ fīhi min aḥā dīth al-imām Ayyūb al-Sakhtiyyānī. Sulaymān ibn ʻAbd al-ʻAzī z al-ʻArī nī (ed.), al-Riyāḍ: Maktabat al-Rushd, 37. In: Quoted in Belhaj, A. et. al. (2017): Radical Islamism and 21st Century Terrorism. Budapest Report on Christian Persecution, 91-100.

M. b. A. Ibn Rushd (1988): Beyrut: Dār al-Gharb al-Islāmī. 1, 369.

March, A. F. (2009): Sources of Moral Obligation to non-Muslims in the ’Jurisprudence of Muslim Minorities. (Fiqh al-aqalliyyāt) Discourse. Islamic Law and Society 16, 34-94.

Nājī, A. B. (2004): The Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass. Translated by William McCants, 16-17.

Nádai L. – Padányi J. (Eds.) (2016): Critical Infrastructure Protection Research. Results of the First Critical Infrastructure Protection Research Project in Hungary. Switzerland: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28091-2

Nesser, P. (2000): Ideologies of Jihad in Europe. Terrorism and Political Violence, 2, 173-200. https://doi.org/10.1080/09546553.2010.537587

Panevski, V. S. (2018): Integrated Critical Infrastructure Security Management. SECURITY & FUTURE, 1, 3-6.

Peters, R. (1977): Jihad in medieval and modern Islam: the chapter on jihad from Averroes’ ʻBidayat al-Mudjtahid’ and the treatise ʻKoran and fighting’ by Mahmud Shaltut. Leiden, 18-19.

Sandal, N. (2018): Apocalypse Soon Revolutionary Revanchism of ISIS in Feisal al-Istrabadi. In: Sumit Ganguly (eds) (2018): The Future of ISIS: Regional and International Implications. Brookings Institution Press, 17-37.

Shvetsov, A. V. (2017): Research of a Problem of Terrorist Attacks in the Metro (Subway, U-Bahn, Underground, MRT, Rapid Transit, Metrorail). European Journal for Security Research, 2, 131–145. https://doi.org/10.1007/s41125-017-0019-3

Sinai, J. (2016): New Trends in Terrorism’s Targeting of the Business Sector. Mackenzie Institute Wood, G. (2015): What ISIS Really Wants? The Atlantic, 3.

Megjelent
2020-07-15
Hogyan kell idézni
SpeidlB., & Horváth-SánthaH. (2020). Kritikus infrastruktúra elleni dzsihadista támadások. Belügyi Szemle , 68(1. ksz.), 95-111. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2020.1.7
Rovat
Tanulmányok