A bűnügyi tudományok és az informatika

Kulcsszavak: könyvrecenzió, bűnügyi tudományok, informatika

Absztrakt

Az informatikai környezetben elkövethető bűncselekményeket nehéz kimerítően felsorolni, hiszen a Büntető Törvénykönyv tényállásainak jelentős része megvalósítható az új technológiai eszközök segítségével. Színes és szerteágazó területről beszélünk, amely mind a gyakorlati szakemberek, mind a témával foglalkozó kutatók részéről is egy új szemléletet kíván. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, Mezei Kitti által szerkesztett kötet nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy interdiszciplináris jelleggel mutassa be a technológiai fejlődés hatását a bűnügyi tudományokra. A tanulmánykötet számos területről, így a büntető anyagi és eljárásjogi, a kriminalisztika, a kriminológia és a rendészettudomány köréből is tartalmaz írásokat. A gondos szelekció révén nyújt betekintést azokba a sokszor ma még science fiction-nek tűnő problémákba, amelyek hatásait inkább előbb, mint utóbb Magyarországon is érezhetjük majd.

Megjelent
2019-11-15
Hogyan kell idézni
SorbánK. (2019). A bűnügyi tudományok és az informatika. Belügyi Szemle , 67(11), 99-103. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.11.7
Rovat
Könyvismertetés