Studia Doctorandorum Alumnae 2020

Kulcsszavak: könyvrecenzió, doktori disszertációk, alumni

Absztrakt

A kötet egyediségét az általánosságtól eltérő könyvformátum, az évente változó színű vászonkötés, valamint a borítón található arany nyomat adja. A borítón látható címermontázs különlegessége, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége tudományos osztályait azonosító címerek egyes elemeinek a fehasználásával készült, amely Galambosi Barbara grafikusművész elgondolásai alapján alkotnak egységet az új grafikai elemben. Az I. kötetben három doktori disszertáció monografikus átdolgozása kapott helyet. Atanazovné Hartung Katalin A kék gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása című doktori értekezésében elsőként definiálta a Kék Gazdaság koncepcióját a mainstream közgazdaságtan fogalmi keretei között, leszűkítve ezzel a vizsgálódás fókuszát a termeléselmélet területére. Grotte Judit Az internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során című doktori disszertációja az I. kötet második részét képezi. A szerző doktori disszertációjában a turizmus és az internet kapcsolatát, pontosabban annak a hiányát vizsgálja. Horváth Orsolya az Azonosító és keresőkutyák kriminalisztikai alkalmazása című doktori munkájában szorosan a büntetőeljáráshoz kapcsolódó ismereteket kutat, amelyek elsődlegesen a bűnügyi szolgálati kutyák munkájához köthetők. Értekezésében a rendvédelmi szerveknél ehhez a szolgálati ághoz tartozó kutyák munkáját ismerteti, azonban eltekint a közrendvédelmi szolgálati ágnál alkalmazott őr és járőrkutyák részletes bemutatásától. A II. kötetben elsőként Poreisz Veronika A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján című doktori értekezése kapott helyet. A disszertáció egy multidiszciplináris dolgozat, hiszen a regionális gazdaságtan, a menedzsment és a vállalati pénzügy területeit kapcsolja össze. Szabó Piroska az Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében című doktori munkájában a világ fokozódó energiaigényéről, a fosszilis energiatartalékok kimerülésének veszélyéről, valamint használatuk környezetkárosító hatása révén kialakult szénalapú társadalmaink által kezelt megújuló energiaforrásokban rejlő lehetőségekről ír kutatásában. Ürmösné Simon Gabriella az Egynyelvűek és görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében című doktori értekezése zárja a II. kötetet. A szerző kutatásának tárgya az egynyelvűek és a görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlítása, nemek szerinti aspektusból.

Hivatkozások

Atanazovné Hartung K. (2020): A kék gazdaság fogalmának termeléselméleti megalapozása. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae I. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 13–125. https://doi.org/10.23715/SDA.2020.1.1

Grotte J. (2020): Az internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae I. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 129–378. https://doi.org/10.23715/SDA.2020.1.2

Horváth O. (2020): Azonosító és keresőkutyák kriminalisztikai alkalmazása. Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae I. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 383–557. https://doi.org/10.23715/SDA.2020.1.3

Poreisz V. (2020): A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján. In: Szabó Cs. (szerk.) : Studia Doctorandorum Alumnae II. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 13– 230. https://doi.org/10.23715/SDA.2020.2.1

Szabó P. (2020): Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae II. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 235–336. https://doi.org/10.23715/SDA.2020.2.2

Ürmösné Simon G. (2020): Egynyelvűek és görög–magyar kétnyelvűek kommunikációjának összehasonlító elemzése a nemek tükrében. In: Szabó Cs. (szerk.): Studia Doctorandorum Alumnae II. – Válogatás a DOSZ Alumni Osztály tagjainak munkáiból. Budapest: Doktoranduszok Országos Szövetsége, 341–623. https://doi.org/10.23715/SDA.2020.2.3

Megjelent
2020-06-15
Hogyan kell idézni
SzabóC. (2020). Studia Doctorandorum Alumnae 2020. Belügyi Szemle , 68(6), 151-156. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.6.8
Folyóirat szám
Rovat
Könyvismertetés