„Legyetek jók, ha tudtok” - a honosítás rendészeti feltételei az állampolgársági jogban

  • Aranka Lőrincz
Kulcsszavak: állampolgárság, honosítás, rendészet, bizrtonság

Absztrakt

A cikk az állampolgárság megszerzésének olyan feltételével foglalkozik, amely minden állam állampolgársági jogában megtalálható, mégis kevésbé kutatott, mivel kevés forrás áll rendelkezésre a témában. Míg a büntetlen előélet bizonyítása egy objektív feltétel, addig az erkölcsös magatartás, a társadalomra veszélyesség követelménye szubjektív, ami azt jelenti, hogy az állam széleskörű diszkrecionális joggal rendelkezhet annak eldöntésében, hogy a honosítását kérő személy milyen fokú veszélyt jelent a társadalomra. Egy olyan világban élünk, ahol az állam biztonsága felértékelődött, így az államok is jogosan tartják szem előtt, hogy az új államalkotó szereplők esetében lehetőség szerint minél inkább kizárható legyen a társadalomra való veszélyességük. A biztonság kívánalmának megfelelően az államok úgy fogalmazzák meg nemzeti jogukat, hogy akár minden honosítási feltétel formális teljesülése esetén is adott legyen a lehetőség egy olyan egyén teljes jogú befogadásának visszautasítására, akinél felmerül a társadalomra veszélyesség gyanúja.

Megjelent
2019-09-15
Hogyan kell idézni
LőrinczA. (2019). „Legyetek jók, ha tudtok” - a honosítás rendészeti feltételei az állampolgársági jogban. Belügyi Szemle , 67(9), 47-58. https://doi.org/10.38146/BSZ.2019.9.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok