A közszolgálati alapkompetenciák megjelenése a büntetés-végrehajtásban

  • Barbara Fibiné Babos
Kulcsszavak: pszichés terhelhetőség, érzelmi intelligencia, reziliencia, protektív tényező

Absztrakt

A büntetés-végrehajtás személyi állománya kiemelt szerepet játszik a szervezet célkitűzéseinek elérésében, mind a biztonságos működés, mind a reintegrációs törekvések megvalósulása terén. Az állomány pedagógiailag és pszichológiailag egyaránt megfelelő képzettsége, felkészültsége elengedhetetlen annak érdekében, hogy a veszélyeztető körülmények ellenére adekvát szakmai döntések és lépések, optimális helyzetmegoldások szülessenek. Mindez kiemelt követelményeket támaszt a szervezet felé. Jelen tanulmány a büntetés-végrehajtás személyi állományának egyes jellegzetes kompetencia-követelményeit vizsgálja, azok hatásait és lehetséges következményeit a speciális munkakörnyezetben. A pszichés terhelhetőség és az érzelmi intelligencia, mint közszolgálati alapkompetenciák részletes bemutatására vállalkozom, különös tekintettel a büntetés-végrehajtásban betöltött szerepükre, a személyi állomány vonatkozásában.

Megjelent
2020-03-15
Hogyan kell idézni
Fibiné BabosB. (2020). A közszolgálati alapkompetenciák megjelenése a büntetés-végrehajtásban. Belügyi Szemle , 68(3), 7-18. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.3.1
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok