A rendészettudományi State-of-the-Art értelmezési lehetőségei, illetve annak biztonságpolitikai aspektusai

Kulcsszavak: rendészettudomány, biztonságpolitika, társadalmi biztonság, State-of-the-Art

Absztrakt

A rendészettudomány egy meglehetősen új tudományterület, amelyet számos mű definiált már rövid története során. Gyűjtőfogalom lévén azonban problémát jelent tartalmának pontos leírása, más tudományterületektől való elhatárolása. Jelen tanulmány a terminus tisztázását a társadalmi biztonság fogalmával végzi. Kutatási módszere irodalomelemzés, amelyet a témában megjelent monográfiák és szaktanulmányok tartalomelemzésével hajt végre. Először a rendészettudomány definícióit vizsgálja, főként magyar nyelvű művek segítségével, ezután következik a biztonságpolitika, azon belül is a társadalmi biztonság kifejtése. Kutatási eredményként elmondható, hogy a rendészettudomány tartalmát – annak összetettsége miatt – meglehetősen nehéz meghatározni. További nehézséget okoz a terminus angol nyelvű fordítása, ugyanis a rendészettudomány szó csak komoly hiányoságokkal adaptálható angol nyelvre (Szikinger, 2018). Ehhez a meghatározáshoz nyújt segítséget a társadalmi biztonság fogalma, amely a szociális folyamatok, értékek, mozgalmak, jogok, intézmények, illetve a társadalomban élő egyes csoportok biztonságával foglalkozik. Jelen tanulmány amellett érvel, hogy a rendészettudomány társadalmi biztonságon belüli elhelyezése komoly segítséget nyújt tartalmának meghatározásához, illetve angol nyelvű megfeleltetéséhez is.

Megjelent
2020-02-15
Hogyan kell idézni
PappB. (2020). A rendészettudományi State-of-the-Art értelmezési lehetőségei, illetve annak biztonságpolitikai aspektusai. Belügyi Szemle , 68(2), 41-49. https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.2.3
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok