Az Interpol és a 21. század kihívásai

  • Tim Morris AM APM
Kulcsszavak: Interpol, finanszírozás, technológia, CCF

Absztrakt

Cél: Az Interpol az elmúlt 8–9 évben számos reformon ment keresztül. Miközben a szervezet átláthatósága és elszámoltathatósága javult, a pénzügyek, a technológia, az Interpol ügyeit ellenőrző független bizottság (CCF) és a felső vezetők sokszínűsége további reformokat igényel. A cikk célja, hogy megvizsgálja, miért kell az Interpolnak ezeket a kérdéseket rövid távon prioritásként kezelni.
Módszertan: A cikk áttekinti az Interpol közelmúltbeli sajtóközleményeit és közgyűlési határozatainak eredményeit, hogy továbbfejlessze a szervezet tevékenységeinek további reformjait. A cikk a nem kormányzati szervezetek és más érdekelt felek által készített anyagok áttekintését is tartalmazza.
Megállapítások: Az Interpolnak példátlan kihívásokkal kell szembenéznie egy összetett globális környezetben. Ahhoz, hogy ebben a komplexitásban sikeresen eligazodjon, három létfontosságú működési területtel kell foglalkoznia. Először is át kell alakítania költségvetését és biztosítani kell a megnövelt állandó finanszírozást, hogy lehetővé tegye informatikai infrastruktúrájának megújítását. Másodszor, meg kell reformálnia a CCF-et, amely a vörös értesítések folyamatos kibocsátásának létfontosságú eszköze. Harmadszor, a szervezetnek foglalkoznia kell a vezetői sokféleségben mutatkozó hiányosságokkal.
Érték: Az Interpol jelenlegi problémáinak átfogóbb megértése végső soron segíteni fogja a politikai döntéshozókat. A szervezet költségvetési struktúráiban rejlő gyengeségek megértése segíti a kormányokat az alternatív finanszírozási modellek mérlegelésében. Az Interpolnak élen kell járnia a bűnüldöző szervek, köztük a határőrizeti szervek számára nyújtott világelső információs megoldások kifejlesztésében. Végezetül a szervezetnek mind a 195 tagország támogatására szüksége van ahhoz, hogy továbbra is nemzetközi legitimitással rendelkezzen a kulcsfontosságú politikai fórumokon. A felsővezetői képviselet létfontosságú elem. 

Hivatkozások

Bourke, J. & Titus, A. (2020). The Key to Inclusive Leadership. Harvard Business Review. https://hbr.org/2020/03/the-key-to-inclusive-leadership

Wade, R. (2013). The Art of Power Maintenance: How Western States Keep the Lead in Global Organizations. Challenge, 56(1), 5–39. https://doi.org/10.2753/0577-5132560101

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
MorrisT. (2023). Az Interpol és a 21. század kihívásai. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 151-159. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.14
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei