A tudomány lehetséges válasza a globális fenyegetésre

Kulcsszavak: biztonság, kutatás-fejlesztés-innováció, Interpol

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja bemutatni az Interpol tevékenységében és a hazai gyakorlatban tapasztalható innovációt, annak szükségességét.
Módszertan: A szerző a magyar és az angol nyelvű szakirodalom, valamint az Interpol honlapján az évforduló alkalmából megjelentetett cikkek, adatok elemzésével és rendszerezésével dolgozza fel a témát.
Megállapítások: A biztonsági kihívások, a nemzetközi szervezett bűnözés ellen folytatott küzdelem megköveteli a bűnüldöző szervek munkájában az innovációt, a technológiai fejlődésből adódó eredmények hasznosítását, alkalmazását.
Érték: A tanulmány a kutatás-fejlesztés-innováció oldaláról vizsgálja a globális kihívásokra adható válaszokat, különösen az Interpol tevékenységéhez és a hazai lehetséges gyakorlathoz kapcsolódóan.

Hivatkozások

Németh, J. (2016). A Rendőrség Tudományos Tanácsának jelene és tevékenységének jövőbeli lehetséges irányai. In Boda, J., Felkai, L. & Patyi, A. (Eds.), A toll sokszor erősebb, mint a kard. Rendészettudományi tanulmányok Prof. Dr. Fórizs Sándor 65. születésnapja tiszteletére [The pen is often mightier than the sword. Studies in Law Enforcement in honour of the 65th birthday of Prof. Dr Sándor Fórizs] (pp. 407–416). Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Szolgáltató Nonprofit Kft.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
NémethJ. (2023). A tudomány lehetséges válasza a globális fenyegetésre. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 141-149. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.13
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei