Az Interpol hozzájárulása és jövőbeni szerepe a migránscsempészet elleni küzdelemben Európát és a tágabb térséget illetően

  • Ciprian-Vasile Maftei Románia Magyarországi Nagykövetsége
Kulcsszavak: illegális migráció, migránscsempészet, bűnszervezetek, nemzetközi együttműködés

Absztrakt

Az illegális migráció Európát érintő, de egyben globális válság. Bár az okok, amelyek miatt az emberek elhagyják lakóhelyüket, sokfélék (erőszakos konfliktusok, társadalmi nyugtalanság, gazdasági problémák, az éghajlatváltozás hatásai stb.), az nyilvánvaló, hogy a migránscsempészek könyörtelenül megpróbálják kihasználni nyomorúságos helyzetüket, hogy profitot termeljenek belőle. Ebben a tekintetben rendkívül fontos az Interpol segítségnyújtása a nemzeti hatóságoknak, valamint a bűnüldözési együttműködés területén működő más nemzetközi szervezetekkel és ügynökségekkel való együttműködése a migránscsempészet elleni küzdelemben. Mivel a migránscsempészet az illegális migráció egyik hajtóereje, a szerző véleménye szerint az összetett migránscsempész-hálózatok elleni hatékonyabb fellépés érdekében átfogóbb, célzottabb és testre szabottabb megközelítésre lenne szükség, amely az egyidejű, gyorsabb és összehangolt műveletek megkönnyítését célozza több joghatóság területén.
Cél: Bemutatni, hogy a migránsok csempészése hogyan járul hozzá az illegális migráció súlyosbodásához, illetve az Interpol szerepének ismertetése az Európai Unió és az illetékes ügynökségek támogatásában, valamint új ötleteket keresni, amelyek megoldásokat kínálnak e probléma hatékonyabb kezelésére.
Módszertan: A migránscsempészet elleni küzdelem terén mind operatív, mind stratégiai szinten, valamint a nemzetközi rendőrségi együttműködés területén szerzett komoly tapasztalatok birtokában a szerző empirikus és leíró megközelítést alkalmazva igyekszik rávilágítani a probléma fő elemeire, és ennek alapján hozzájárulni ahhoz a vitához, amelynek célja, hogy ötleteket és megoldásokat találjon az e bűnügyi jelenség elleni küzdelem hatékonyságának javítására az európai kontinensen és a tágabb térségben.
Megállapítások: A migránscsempész-hálózatok szervesen kapcsolódnak az illegális migráció jelenségéhez, és igyekeznek kihasználni annak okait, valamint kihasználni az emberek kiszolgáltatottságát. Ezek a hálózatok, amelyek igen dinamikusak és összetettek lehetnek, könnyen elterjednek és beszivárognak a nemzeti joghatóságokba, ami a bűnüldöző szervek részéről határozott válaszlépéseket igényel, amelyek nem lehetnek elég hatékonyak egy megbízható, gyors és rugalmas nemzetközi együttműködési folyamat biztosítása nélkül, mind stratégiai, mind gyakorlati szinten. Ebben a tekintetben az Interpol szerepe európai és globális szintű partnereivel együtt alapvető fontosságú.
Érték: A szerző célja, hogy bemutassa a migránscsempészet összetettségét és következményeit Európára nézve, valamint hogy pragmatikusabb, személyre szabottabb és összehangoltabb megközelítést javasoljon a jelenség elleni küzdelemhez.

Hivatkozások

.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
MafteiC.-V. (2023). Az Interpol hozzájárulása és jövőbeni szerepe a migránscsempészet elleni küzdelemben Európát és a tágabb térséget illetően. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 129-139. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.12
Rovat
Tanulmányok