Az embercsempészés a magyar büntetőjogban

  • Gyula Gaál Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság
Kulcsszavak: embercsempészés, haszonszerzés, büntetőjog, államhatár

Absztrakt

Cél: A tanulmány az embercsempészés hatályos törvényi tényállásának részletes elemzésével segítheti a jogalkalmazás gyakorlati megvalósulását.
Módszertan: A tanulmány bemutatja, leírja és értelmezi az embercsempészés bűncselekmény törvényi tényállását.
Megállapítások: A magyar büntetőjogban az embercsempészés szabályozása permanens jogalkotási folyamat része, ami napjainkban sem zárható le. A jogalkotó a társadalom védelmének elve alapján az embercsempész tevékenységet mint a társadalomra veszélyes emberi magatartást bűncselekménnyé nyilvánította, és büntetni rendeli.
Érték: A tanulmány értéke, hogy a magyar büntetőjogi szabályozás bemutatásával példaként szolgálhat más államok számára.

Hivatkozások

Belovics, E., Molnár, G. & Sinku, P. (2002). Büntetőjog Különös Rész [Criminal Law, Special Part]. HVG-ORAC.

Erdősy, E., Földvári, J. & Tóth, M. (2002). Magyar Büntetőjog Különös Rész [Hungarian Criminal Law, Special Part]. Osiris Kiadó.

Földvári, J. (1972). Büntetőjog Különös Rész [Criminal Law, Special Part]. Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Tankönyvkiadó.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
GaálG. (2023). Az embercsempészés a magyar büntetőjogban. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 121-128. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.11
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei