Az Interpol szerepe az európai integrált határigazgatásban

Kulcsszavak: Interpol, integrált határigazgatás, Európai Unió

Absztrakt

Cél: A tanulmány elsősorban azt vizsgálja, hogy az EU és az Interpol közötti együttműködés hogyan illeszkedik az európai integrált határigazgatás rendszerébe, hogyan járul hozzá a külső határok őrizetének hatékonyságához, valamint az együttműködésnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie.
Módszertan: A tanulmány az együttműködést az európai integrált határigazgatás aspektusából vizsgálja, feldolgozva a témakör releváns nemzetközi és hazai szakirodalmát.
Megállapítások: A szerző az együttműködést vizsgálva bizonyítja, hogy az Interpol és az uniós határigazgatás közötti kapcsolat létfontosságú az EU határainak hatékony igazgatására irányuló képességének fokozása szempontjából. Az Interpol értékes hírszerzési, képzési és operatív támogatást nyújt az EU tagállamainak a terrorizmus, a szervezett bűnözés és más transznacionális fenyegetések elleni küzdelemben. Az együttműködés jelentősen hozzájárul a határigazgatási gyakorlatok javításához, a határokon átnyúló együttműködés erősítéséhez, valamint az uniós polgárok biztonságának és védelmének garantálásához.
Érték: A tanulmány az európai integrált határigazgatási modellen keresztül mutatja be az Interpol és az EU határigazgatási szervei közötti kapcsolatot és rávilágít az abban rejlő kihívásokra.

Hivatkozások

Hegyaljai, M. (2017). Az Interpol Európai Bizottság szerepe az Interpol regionális együttműködés rendszerében. In Gaál, Gy. & Hautzinger, Z. (Eds.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. Szent Lászlótól a modern kori rendészettudományig [Pécs Border Guard Scientific Bulletins XIX. From Saint László XVI to modern police science] (pp. 141–147). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja.

Hegyaljai, M. (2015). Az Interpol lopott és elveszett úti okmányok adatbázis (SLTD) használatának felértékelődése. In Gaál, Gy. & Hautzinger, Z. (Eds.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XVI. Modernkori veszélyek rendészete [Pécs Border Guard Scientific Bulletins XVI. The policing of modern-day threats] (pp. 183–189). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja.

Kiss, L. (2018). Az integrált határigazgatási rendszer kihívásai az új Frontex rendelet alapján. In Gaál, Gy. & Hautzinger, Z. (Eds.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XX. A XXI. század biztonsági kihívásai [Pécs Border Guard Scientific Bulletins XX. Security Challenges of the 21st Century] (pp. 283–288). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja.

Marenin, O. (2006). Democratic Oversight and Border Management: Principles, Complexity and Agency Interests. In Caparini, M. & Marenin, O. (Eds), Borders and Security Governance – Managing Borders in a Globalized World (pp. 8–31). Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.

Ritecz, Gy. (2014). IBM vagy nem IBM? Avagy gondolatok egy prédikátor nyomán [IBM or not IBM? Reflections according to a preacher]. Magyar Rendészet, 14(3), 55–75.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
HerczegM. (2023). Az Interpol szerepe az európai integrált határigazgatásban. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 97-111. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.9
Rovat
Tanulmányok