Interpol: A nemzetközi rendőrségi együttműködés múltja, jelene és jövője

  • Jürgen Stock Interpol
Kulcsszavak: Interpol centenárium, nemzetközi rendőrségi együttműködés, kiberbűnözés, mesterséges intelligencia

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja annak bemutatása, hogy az egy évszázaddal ezelőtt alapított Interpol továbbra is elkötelezett a nemzetközi bűnüldözési együttműködés és a 195 tagország közötti biztonságos információcsere előmozdítása mellett.
Módszertan: A szerző tanulmányában az Interpol hivatalos dokumentumai alapján és az egyes bűnszervezetekkel kapcsolatos tevékenysége által mutatja be a szervezet modernkori kihívásait, az azokra adott válaszokat, illetve a jövő lehetséges fejlődési irányait.
Megállapítások: Az Interpol Nemzeti Irodái (NCB-k) lehetővé teszik a globális együttműködést és a határokon átnyúló bűncselekményekre való gyors reagálást. A fejlődő globális fenyegetések, amelyeket a COVID–19-világjárvány is felerősített, elengedhetetlenné teszik a nemzetközi együttműködést. Az Interpol kulcsszerepet játszik a globális fenyegetések és az egyéni bűncselekmények kapcsolódási pontján. A terrorizmus, a szervezett bűnözés, a számítógépes bűnözés és a mesterséges intelligencia térnyerése sürgető kihívásokat jelent. Az olyan projektek, mint az I-CAN és az I-GRIP sikeres globális erőfeszítéseket szemléltetnek. Az Interpol bizalmon, semlegességen, kölcsönösségen és operatív biztonságon alapuló küldetése bizonyította hatékonyságát a modern bűnüldözési kihívások kezelésében.
Érték: A cikk példákkal illusztrált áttekintést nyújt a szervezet közelmúltbeli eredményeiről.

Hivatkozások

.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
StockJ. (2023). Interpol: A nemzetközi rendőrségi együttműködés múltja, jelene és jövője. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 89-95. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.8
Rovat
Tanulmányok