A rendészettudomány művelésének és fejlesztésének nemzetközi lehetőségei

Kulcsszavak: Interpol, CEPA, Interpa, AEPC

Absztrakt

Cél: E tanulmány a szerző egy korábbi, a Belügyi Szemle 2011. évi 1. számában megjelent, a nemzetközi rendészeti tudományos együttműködés tárgyában készült tanulmányának egyfajta egyszerűsített utánkövetéseként arra vállalkozik, hogy számba vegye – igaz csak példálózó jelleggel – a rendészeti működéssel összefüggő kutatások támogatásának napjainkban megjelölhető fontosabb intézményeit.
Módszertan: A tanulmány – részint személyes tapasztalatokra alapozva – bemutatja és leírja, hogy a rendészeti működés fejlesztésére milyen intézményi lehetőségek állnak rendelkezésre. Felidézi egy 2010-ben az Interpol által összehívott munkabizottsági ülést, és az annak apropóján készült tanulmány főbb megállapításait.
Megállapítások: Az Interpol különösen a bűnügyi rendészet, a kriminalisztika és a nemzetközi bűnügyi együttműködések terén lehet hasznos katalizátora a rendészeti kutatások koordinálásának, illetve a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának. További önkéntesen szerveződő intézmények (például AEPC) – túlmutatva a kontinensek határain – rendszeres találkozó fórumai lehetnek a rendészeti felsőoktatási intézményekben folyó kutatások eredményeinek megosztásának.
Érték: A tanulmány értéke, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen intézmények lehetnek főbb katalizátorai a rendészeti tudományok művelésének és fejlesztésének.

Hivatkozások

Czenczer, O., Kovács, G. & Mészáros, B. (Eds.) (2023). I. Ludovika International Law Enforcement Research Symposium. Conference Proceedings. Hungarian Association of Police Science.

Gaál, Gy. (2022). Quo vadis Belügyi Szemle? Fókuszban a szakmaiság és a tudományosság [Quo vadis Belügyi Szemle? Focus on professionalism and scientific excellence]. Belügyi Szemle, 70(11), 2269–2272. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.11.21

Hautzinger, Z. (2011). Rendészettudomány és rendőri kutatások [Police science and police research]. Belügyi Szemle, 58(1), 22–35.

Hegyaljai, M. (2015). Az Interpol lopott és elveszett úti okmányok adatbázis (SLTD) használatának felértékelődése. In Gaál, Gy. & Hautzinger, Z. (Eds.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XVI. Modernkori veszélyek rendészete [Pécs Border Guard Scientific Bulletins XVI. The policing of modern-day threats] (pp. 183–189). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja.

Kovács, G. & Mészáros, B. (Eds.) (2021). Law Enforcement Training – Good Practices of Bachelor and Master Level Education. Hungarian Association of Police Science.

Szabó, A. (2016). Nemzetközi együttműködési lehetőségek a felsőoktatásban – különös tekintettel a pénzügyőr tisztképzésre [Opportunities for international cooperation in higher education – with a special focus on customs officer training]. Magyar Rendészet, 16(4), 91–105.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
HautzingerZ. (2023). A rendészettudomány művelésének és fejlesztésének nemzetközi lehetőségei. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 81-88. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.7
Rovat
Tanulmányok