INTERPOL 100 „A rendőrség összekapcsolása egy biztonságosabb világért”

Kulcsszavak: rendőrség, globalizáció, Interpol, nemzetközi együttműködés

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja felvázolni a nemzetközi rendőri együttműködés egy évszázados, tanulságokkal teli történetét.
Módszertan: A cikk szerzői a második világháború előtti magyar és a mai angol nyelvű szakirodalom, valamint az Interpol honlapján az évforduló alkalmából megjelentetett adatok elemzésével és rendszerezésével dolgozzák fel a témát.
Megállapítások: Az elődszervezet 1923-as létrejötte mögött az az elképzelés állt, hogy a különböző országok rendőrségeinek a letartóztatási és kiadatási eljárások, az azonosítási technikák és a bűnügyi nyilvántartások segítségével kell együttműködniük a bűncselekmények felderítése, a határokon átnyúló bűnözés megfékezése érdekében. Az akkori célok és eszközök közül számos ma is a közös munka alapját képezi. A biztonsági kihívások, a nemzetközi szervezett bűnözői tevékenységek alakulása, és az ezekre adott, a technika fejlődését is kihasználó válaszok nyomán fejlődött az Interpol azzá a hatékony nemzetközi szervezetté, amely immár 195 ország rendészeti erőinek munkáját segíti és koordinálja.
Érték: Az Interpol megalakulásának e kerek évfordulója jó alkalom arra, hogy áttekintsük a nemzetközi rendőri együttműködés elmúlt évszázadát. A tanulmány új megközelítésből vizsgálja a témát. Röviden bemutatja a szervezeti és technikai fejlődés kezdeti lépéseinek korabeli magyar fogadtatását, az Interpol saját értékelését az eltelt 100 évről, valamint az egyes korszakoknak a téma külföldi szakértői által közzétett elemzéseit.

Hivatkozások

Calcara, G. (2020). A transnational police network co-operating up to the limits of the law: examination of the origin of INTERPOL. Transnational Legal Theory, 11(4), 521–548. https://doi.org/10.1080/20414005.2020.1793282

Calcara, G. (2022). Assessing the Past and Present Role of INTERPOL – Balancing Between the Need of Upholding Global Security by Connecting Police Institutions of Different Countries and the Need of Safeguarding the Rights of Individuals. University of Eastern Finland.

Deflem, M. (2002a). Policing World Society: Historical Foundations of International Police Cooperation. Oxford University Press.

Deflem, M. (2002b). The Logic of Nazification: The Case of the International Criminal Police Commission (“INTERPOL”). International Journal of Comparative Sociology, 43(1), 21–44. https://doi.org/10.1177/002071520204300102

Gábor, B. (1952). Magyar Rendőr, 6(4), 77.

Gerspacher, N. (2008). The history of international police cooperation: a 150-year evolution in trends and approaches. Global Crime, 9(181), 169–184. https://doi.org/10.1080/17440570701862892

Irk, A. (1915). Nemzetközi küzdelem a bűntettesek nemzetközi osztályai ellen [International fight against international classes of criminals]. Bűnügyi Szemle, 3(7), 1–5.

Jäger, J. (2019). The Making of International Police Cooperation, 1880–1923. In Härter, K. et al. (Eds.), The Transnationalisation of Criminal Law in the Nineteenth and Twentieth Century (pp. 171–196). Vittorio Klostermann. https://doi.org/10.5771/9783465143918-171

Magyar Nemzeti Levéltár (s. a.). K27-191006041015.

MTI (1929). Jelentés 1929. március 26. [26 March 1929 Report].

Nagy, V. (1938). Nemzetközi együttműködés [International cooperation]. Magyar rendőr, 5(13), 1–5.

Pizzato, L. (2019). Institutional change in International Organisations: the case of Interpol. (104). http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15307/844886-1226507.pdf?sequence=2

Riege, C. (1928). Rendőrfőiskolákat Európának [Police academies for Europe]. Magyar Detektív, (21), 17.

Sallai, J. & Borszéki, J. (2022). A nemzetközi rendőri együttműködés kezdetei [The beginnings of international police cooperation]. Belügyi Szemle, 72(5), 983–1003. https://doi.org/10.38146/BSZ.2022.5.6

Sallai, J. (2022). Nemzetközi rendőr konferencia turizmus [International police conference on tourism]. VI. Turizmus és biztonság nemzetközi tudományos konferencia tanulmánykötet. 51–56.

Schober, J. (1927, December 25). Nemzetközi rendőrség [International police force]. Újság, 8.

Szentirmay, E. (1926, April 6). A rádió a rendőrség szolgálatában [Radio at the service of police]. A Rend, 6.

Tóth, V. (1938). Egységes nyelv a közbiztonság nemzetközi vonatkozásaiban [Common language in the international aspects of public security]. Magyar rendőr, 5(3), 44–47.

Wenínger, V. L. (1926). A berlini nemzetközi rendőrkongresszus [The International Police Congress in Berlin]. Magyar külpolitika, 7(20), 11–12.

(1905, May 19). Egy anarchista vezér halála [Death of an anarchist leader]. Budapest, 29(137), 9.

(1914). A monakói rendőrkongresszus [The Monaco Police Congress]. Közbiztonság (Rendőri lapok), 21(19), 217–219.

(1895, September 23). Budapesti Hírlap.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
SallaiJ., & BorszékiJ. (2023). INTERPOL 100 „A rendőrség összekapcsolása egy biztonságosabb világért”. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 29-44. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.3
Rovat
Tanulmányok