Emlékezetes pillanatok az Interpol elmúlt harminc évéből

  • Mátyás Hegyaljai Belügyminisztérium
Kulcsszavak: Interpol, Közgyűlés, Végrehajtó Bizottság, Interpol Európai Bizottság

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja, hogy a szerző saját szemszögéből és személyes tapasztalatain is alapulóan bemutassa az Interpol elmúlt harminc évének hazánkat érintő jelentősebb változásait.
Módszertan: A vonatkozó szakirodalom és jogszabályok mellett a szerző saját megélt tapasztalataira épít a szervezet azon elmúlt három évtizedének bemutatásakor, amikor „közelről szemlélhette a történelmet”.
Megállapítások: Az Interpol történetét vizsgálva azt találjuk, hogy a nemzetköziség szellemisége mellett a gyakorlatban mindig is meghatározó szerepe volt a regionalitásnak és a térségi/kontinentális együttműködéseknek. A kezdetben – részben a technikai fejletlenségnek is köszönhetően – ez visszahúzó erőként jelent meg a mindennapi működésben. Azonban a technikai-digitális fejlődés adta lehetőségeket kihasználva az Interpol felismerte azt a regionalitáson is alapuló működési módot, amely révén a kisebb közösségek elismerése és működése a globális Interpol hatékonyságának fokozásához járul hozzá. Európában ezt képviseli az Interpol Európai Bizottsága. A hatékonyság fokozásának hasonlóan fontos eszköze az Interpol együttműködése más regionális bűnüldöző szervezetekkel – Európa esetében ezt az Interpol és az Europol között kiépülő szoros munkakapcsolat képezi. Mindez nem valósulhatna meg a tagállamok nemzeti irodáján keresztüli hozzáadott érték nélkül, amely Magyarország esetében a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelenti.
Érték: Ezen áttekintés eredményeként az olvasó láthatja a hazai rendszer felépítését, kapcsolódási pontjait a nemzetközi szervezethez, az EU releváns ügynökségéhez, emellett bepillantást kapunk a stratégiai jelentőségű bizottságok felépítéséről, szerepéről.

Hivatkozások

Barnett, M. & Coleman, L. (2005). Desingning Police: Interpol and the Study of Change in International Organizations. International Studies Quarterly, 49(4), 603–604. https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2005.00380.x

Hegyaljai, M. (2012). A nemzetközi bűnügyi együttműködés [International law enforcement cooperation]. Kül-Világ, 9(4), 2–10.

Hegyaljai, M. (2017). Az Interpol Európai Bizottság szerepe az Interpol regionális együttműködés rendszerében. In Gaál, Gy. & Hautzinger, Z. (Eds.), Pécsi Határőr Tudományos Közlemények XIX. Szent Lászlótól a modern kori rendészettudományig [Pécs Border Guard Scientific Bulletins XIX. From Saint László XVI to modern police science] (pp 141–147). Magyar Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztály Pécsi Szakcsoportja.

Rostami, B. & Jooj, A. (2021). The Capacity of Police Organizations to Prevent Crime with an Emphasis on Interpol and Europol. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(3), 204–210. https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i3.2481

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
HegyaljaiM. (2023). Emlékezetes pillanatok az Interpol elmúlt harminc évéből. Belügyi Szemle , 71(3.ksz), 11-20. https://doi.org/10.38146/BSZ.SPEC.2023.3.1
Rovat
Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei