Önbevallásos kérdezéstechnika a kriminológiai kutatásokban

Kulcsszavak: kriminológia, bűnözés, kutatás, adatgyűjtés

Absztrakt

Cél: A cikk célja, hogy bemutassa a külföldön már elfogadott, és széleskörűen alkalmazott, de Magyarországon még kevéssé ismert és használt önbevallásos kérdezéstechnikát.
Módszertan: A szerző rövid történeti áttekintés után ismerteti az önbevallásos kérdezéstechnika alkalmazási lehetőségeit a kriminológiai kutatásokban.
Megállapítások: Az eddigi eredmények bemutatása meggyőzően bizonyítja, hogy megfelelő módszertan alkalmazásával az önbevallásos kérdezéstechnika megbízható eredményeket produkál a bűnözéssel, bűncselekményekkel kapcsolatos adatgyűjtés során.
Érték: A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a megfelelő módszertani eljárásokat alkalmazva a self-reported technikával készült kutatások éppen olyan valid eredményeket hoznak, mint a hivatalos bűnügyi statisztikából származó adatok.

Hivatkozások

Akers, R. L. (1964). Socio-economic status and delinquent behavior: A Retest. Journal of Research in Crime and Delinquency, 1(1), 38–46. https://doi.org/10.1177/002242786400100105

Beebe, K. R., Randy, J. P. & Seasholtz, M. B. (1998). Chemometrics: A Practical Guide. Wiley.

Blackmore, J. (1974). The relationship between self-reported delinquency and official convictions amongst adolescent boys. British Journal of Criminology, 14(2), 172–176.

Conger, R. (1976). Social control and social learning models of delinquency: A synthesis. Criminology, 14(1), 17–40. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1976.tb00002.x

Elliott, D. S. & Ageton, S. S. (1980). Reconciling race and class differences in self-reported and official estimates of delinquency. American Sociological Review, 45(1), 95–110. https://doi.org/10.2307/2095245

Gaines, L. K. & Miller, R. L. (2012). Criminal Justice in Action. Wadsworth Cengage Learning.

Hindelang, M. J., Hirschi, T. & Weis, J. G. (1981). Measuring Delinquency. Sage.

Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. University of California Press.

Klein, M. W. (Ed.) (1989). Cross-National Research in Self-Reported Crime and Delinquency. Kluwer Academic Publishers.

Nettler, G. (1984). Explaining crime. McGraw-Hill.

Pepper, J. V. & Petrie, C. V. (2013). Measurement Problems in Criminal Justice Research. National Research Council.

Porterfield, A. L. (1943). Delinquency and outcome in court and college. American Journal of Sociology, 49(3), 199–208. https://doi.org/10.1086/219369

Short, J. F. Jr. & Nye, F. I. (1958). Extent of unrecorded juvenile delinquency: Tentative conclusions. Journal of Criminal Law and Criminology, 49(4), 296–302. https://doi.org/10.2307/1141583

Wallerstein, J. S. & Wylie, C. J. (1947). Our law-abiding law-breakers. Probation, (25), 107–112.

Megjelent
2023-10-16
Hogyan kell idézni
Kó J. (2023). Önbevallásos kérdezéstechnika a kriminológiai kutatásokban. Belügyi Szemle , 71(10), 1815-1824. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.10.9
Rovat
Tanulmányok