Változatlanul „szakmaiság, szerénység, szorgalom”

interjú Dr. Boda József ny. nb. vezérőrnaggyal

Kulcsszavak: nemzetbiztonság, rendészeti oktatás, nemzetközi kapcsolatok, rendészettudomány

Absztrakt

Dr. Boda József a nemzetbiztosági szakterület ismert és méltán elismert alakja. Sikeres katonai ejtőernyős pályafutást követően érkezett a rendőrök világába, ahol a rendszerváltozás éveitől kezdve hazánk nemzetközi rendőri missziós szerepvállalásának emblematikus szereplője lett – számos esetben vezette a missziókat, amikor pedig nem, Magyarországról koordinálta/koordinálja sikeres megvalósulásukat. A szakmai sikereket idővel követték a tudományos eredmények is, amelyek tudományos fokozatot, főiskolai/egyetemi oktatói karriert, kutatói – főleg rendvédelem-történeti érdeklődésű – életművet eredményezett. Habár tábornok úr e hónapban ünnepli 70. születésnapját, mind szakmai, mind tudományos területen változatlanul aktívan dolgozik. A beszélgetés során egyértelművé vált, hogy ilyen elhivatottságot és munkabírást csak három dolog indokolhat: a szakmaiság, a szerénység és a szorgalom. Vezérőrnagy úrral dr. Szabó Csaba r. alezredes főszerkesztő-helyettes beszélgetett.

Hivatkozások

Boda J. (Főszerk.) (2019). Rendészettudományi Szaklexikon. Dialóg Campus.

Sallai J. (2015). A magyar rendészettudomány etablációja. Belügyi Szemle, 63(6), 5–28. https://doi.org/10.38146/BSZ.2015.6.1

Megjelent
2023-07-10
Hogyan kell idézni
Szabó C. (2023). Változatlanul „szakmaiság, szerénység, szorgalom” : interjú Dr. Boda József ny. nb. vezérőrnaggyal. Belügyi Szemle , 71(7), 1307-1321. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.7.11
Folyóirat szám
Rovat
Interjú

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 > >>