A fegyveres biztonsági őrzés helye, szerepe és jelene a rendészeti struktúrában

Kulcsszavak: fegyveres biztonsági őrség, iparőrség, polgári fegyveres őrség, kritikus infrastruktúra

Absztrakt

A fegyveres biztonsági őr megnevezés laikus – és sajnálatos módon gyakran szakmai körökben is – helytelen asszociációkat eredményez. Grammatikai megközelítés szerint a megnevezés annyit tesz, mint fegyverrel szolgálatot ellátó biztonsági őr. Amennyiben ez a megállapítás nem fedi a valóságot, mi különbözteti meg ettől? Hol helyezkedik el a fegyveres biztonsági őrzés a hazai rendészeti struktúrában, és milyen specialitások, problémák jellemzik? Milyen történelmi környezet alakította mai formájára a szervezetet? A magyar mintájú, sokak által egyediként számon tartott fegyveres biztonsági őrzés valóban hungarikum? Más országok milyen szervezeteket alkalmaznak hasonlatos területen? Hogyan képes a jelenlegi struktúra megbirkózni korunk rendészeti kihívásaival?
Cél: A tanulmány a fegyveres biztonsági őrzés helyét, szerepét és jelenlegi állapotát kívánja bemutatni a rendészeti struktúrában olyan módon, hogy a történelmi és nemzetközi vonulat által érthető legyen a jelenlegi állapotok, problémák miértje is.
Módszertan: A tanulmány leírja, bemutatja és vizsgálat alá vonja azokat a szempontokat, amelyek révén a fegyveres biztonsági őrzés elnyerte mai formáját.
Megállapítások: A tanulmány tisztázni kívánja a fegyveres biztonsági őrzés mibenlétét. A tanulmány továbbá bizonyítani kívánja, hogy a fegyveres biztonsági őrzésnek fokozódó szerepe a van a jelenben, valamint lesz a jövőben, ugyanakkor a szervezet korunk rendészeti kihívásaival szemben történő felkészítését mielőbb meg kell kezdeni.
Érték: A tanulmány tudományos értéke, hogy alapul szolgálhat a fegyveres biztonsági őrség szabályzóinak szakmai átalakításához.

Hivatkozások

Santos-Hermoso, J., González-Álvarez, J. L., Alcázar-Córcoles, M. Á. & Carbonell-Vayá, E. J. (2022). Intimate Partner Homicide Against Women Typology: Risk Factor Interaction in Spain. European Journal of Criminal Policy and Research. https://doi.org/10.1007/s10610-022-09517-7

Megjelent
2023-07-10
Hogyan kell idézni
Boruzs H. (2023). A fegyveres biztonsági őrzés helye, szerepe és jelene a rendészeti struktúrában. Belügyi Szemle , 71(7), 1281-1293. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.7.8
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok