A nyílt forrásból származó adatgyűjtés automatizálásának lehetőségei

Kulcsszavak: OSINT, dark web, mesterséges intelligencia, adatvizualizáció

Absztrakt

Cél: A digitális forradalom korát éljük, amelyben a korszerű technológiáknak és ezek dinamikusan növekvő felhasználói táborának köszönhetően eddig soha nem látott mennyiségű, szabadon hozzáférhető, részben nemzetbiztonsági szempontból fontos adat keletkezik a kibertérben, amelyek összegyűjtése és elemzése messze túllépi az emberi teljesítőképesség határait. Ez az adatrobbanás indokolttá teszi az eddig nyílt forrásból történő adatgyűjtés újragondolását, beleértve az információgyűjtés és feldolgozás automatizálási lehetőségeinek vizsgálatát.
Módszertan: A tanulmány egy félautomatizált rendszer felépítését és működését vázolja fel, megvizsgálva a megvalósítás elméleti lehetőségeit és buktatóit. A tanulmány nem vizsgálja a rendszer létesítésének és üzemeltetésének jogi kereteit. Terjedelmi okok miatt a szerző a fő pontok felvillantására koncentrált, hiszen egy-egy téma részletes tárgyalása önmagában is meghaladná a cikk kereteit. A tanulmány elkészítésekor a szemléletformálást és gondolatébresztést tűzte ki elsődleges célként.
Megállapítások: A kutatás során a hazai és a külföldi idevágó szakirodalom tanulmányozásán túl, mivel a szerző évek óta tanulmányozza a dark webet, illetve a nyílt forrású információgyűjtés lehetőségeit, nagymértékben támaszkodott a saját kutatási eredményeire és tapasztalataira.
Érték: A tanulmányban bemutatott elméleti rendszer vizsgálata rámutatott arra, hogy az ilyen rendszerek a jelenlegi technikai fejlettség mellett – ideértve a mesterséges intelligencia felhasználásának korlátait – nem működtethetők emberi felügyelet nélkül, ezért csak a félautomata rendszer kialakítása tűnik megvalósítható opciónak. Az adatfeldolgozás ma még elképzelhetetlen az ezen a területen jártas adatmérnökök nélkül. Ezek mellet a korlátok mellet is az ilyen rendszer rendkívüli mértékben felgyorsíthatja a nyílt forrásból történő adatok gyűjtését, hatékonyabbá téve a felderítő munkát. A gyakorlati életben természetesen nem feltétlenül kell minden elemet egyszerre megvalósítani vagy létrehozni, hiszen már egyes részegységek működtetése és integrálása a meglevő rendszerekhez is jelentősen felgyorsíthatja és hatékonyabbá teheti az adatgyűjtés folyamatát.

Hivatkozások

Army Techniques Publication (2012). Open-Source Intelligence, ATP 2-22.9. Army Techniques Publication.

Besenyő, J., Gulyás, A. & Trifunovic, D. (2022). Hezbollah and the Internet in the Twenty-First Century. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence, 36(3), 669–685. https://doi.org/10.1080/08850607.2022.2111999

Chen, H. (2012). Dark Web: exploring and data mining the dark side of the web. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1557-2

ClearSky Cyber Security Ltd. (2021). “Lebanese Cedar” APT Global Lebanese Espionage Campaign Leveraging Web Servers. ClearSky Cyber Security Ltd.

Drávucz F., Szabó M. K. & Vincze V. (2017). Szentiment- és emóciószótárak eredményességének mérése emóció- és szentimentkorp. In Vincze V. (Szerk.), XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (pp. 228–239). Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Hobbs, C., Moran, M. & Salisbury, D. (2014). Open source intelligence in the twenty-first century: new approaches and opportunities. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137353320

Lackey, D. (2019). How Much Data Do We Create Every Day? The Mind-Blowing Stats Everyone Should Read – Content For marketers. Blazon.

Meili, C. (2022). Create, Connect, and Deceive: Islamic State Supporters’ Maintenance of the Virtual Caliphate Through Adaptation and Innovation. The George Washington University.

Solti I. (2019). Az OSINT információgyűjtő eszközeiről. Nemzetbiztonsági Szemle, 7(2), 3–18. http://doi.org/10.32561/nsz.2019.2.1

Szabadföldi I. (2022). A mesterséges intelligenciával támogatott nyílt információszerzés (OSINT) – evolúció és kihívások. Nemzetbiztonsági Szemle, 10(1), 30–51. https://doi.org/10.32561/nsz.2022.1.3.

Tikk D. (2007). Szövegbányászat. Typotex Kft.

Zegart, A. B. (2022). Spies, lies, and algorithms: the history and future of American

Megjelent
2023-07-10
Hogyan kell idézni
Gulyás A. (2023). A nyílt forrásból származó adatgyűjtés automatizálásának lehetőségei. Belügyi Szemle , 71(7), 1237-1269. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.7.6
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok