A modern menekültügyi igazgatás létrehozása a közép-európai országokban

Kulcsszavak: menekült, menedékkérő, kényszermigráció, visegrádi országok

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja a modern menekültügyi igazgatás kiépülésének bemutatása a négy visegrádi országban a rendszerváltozás utáni évtizedben.
Módszertan: A tanulmány a rendelkezésre álló szakirodalom és jogszabályok áttekintésével vizsgálja és értékeli a hasonlóságokat és különbségeket a jelzett közép-európai országokban.
Megállapítások: Csehszlovákia (majd később Csehország és Szlovákia), Lengyelország és Magyarország gazdasági és társadalmi helyzete sok hasonlóságot mutatott a vizsgált időszakban: a rendszerváltozás idején mindannyian csatlakoztak az 1951. évi genfi menekültügyi egyezményhez, és a nyugati elvárásoknak megfelelően kiépítették saját menekültügyi rendszerüket, mely magában foglalt egy nemzetközi kritériumoknak megfelelő szabályozást és intézményi struktúrát. Földrajzi helyzetük miatt azonban teljesen különböző kihívásokkal kellett szembenézniük, amely miatt a menekültekhez való viszony és a külföldiek befogadásának volumene is időről időre nagy különbséget mutat.
Érték: A publikáció a közelmúlt migrációs története egy aspektusának bemutatásán túl adalékul is szolgál a jelenlegi – Európában a második világháború óta nem látott mértékű – kényszermigrációs váláság kezelésének értékeléséhez. Bővíti a témával foglalkozó szakirodalom ismeretrendszerét.

Hivatkozások

Cutts, M. (Szerk.) (2001). A világ menekültjeinek helyzete. A humanitárius segítségnyújtás öt évtizede. ENSZ Menekültügyi Főbiztosság Magyarországi Képviselete.

Klenner Z. (2017). A modern menekültügyi rendszer létrehozása és fejlődése a rendszerváltozás időszakában Magyarországon. Magyar Rendészet, 17(3), 47–60.

Shevel, O. (2011). Migration, Refugee Policy, and State Building in Postcommunist Europe. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139032599

Szczepanikova, A. (2011). Managing Refugees: The Transformation of Asylum in the Post communist Czech Republic. Netzwerk Migration in Europa.

Wallace, C. D. & Stola, D. (2001). Patterns of Migration in Central Europe. Palgrave Publishers Ltd. https://doi.org/10.1057/9780333985519

Megjelent
2023-07-10
Hogyan kell idézni
Klenner Z. (2023). A modern menekültügyi igazgatás létrehozása a közép-európai országokban. Belügyi Szemle , 71(7), 1221-1236. https://doi.org/10.38146/BSZ.2023.7.5
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok