Negyven év után: a Hypenodes pannonica FIBIGER, PEKARSKY & RONKAY, 2010 új megfigyelései (Lepidoptera: Erebidae, Hypenodinae)

  • Krisztina Mészáros
  • Péter Gábor Sulyán
  • Balázs Tóth

Absztrakt

A Hypenodes pannonica FIBIGER, PEKARSKY & RONKAY, 2010 fajból csak a típussorozatról volt tudomásunk, amelyet 1936 és 1983 között gyűjtöttek. Jelenlegi ismereteink szerint Kárpát-medencei endemizmusnak tekinthető. 2022-ben került elő újra: július 4. és augusztus 3. között Gyulán összesen 12 példányt észleltek. Tiszadobon július 22-én 1 példányt fényképeztek. Tápiószentmárton-Göbölyjáráson augusztus 12-én és 18-án összesen 3 példánya jelent meg, ezeket a Magyar Természettudományi Múzeumban helyezték el. A 2022. évi lelőhelyek egyikén sem találták korábban a fajt. Az új megfigyelések 12 nappal hosszabb időszakot ölelnek fel, mint a korábbi gyűjtések. A göbölyjárási adatok jelentik a faj első Pest megyei, egyben második legnyugatibb élőhelyét. A gyulai Kisökörjárási-parkerdő erősen eltér a korábbi gyűjtésekre jellemző nedves gyepektől. A tiszadobi lelőhely – egy kastélypark – szomszédságában ártéri erdő található. A göbölyjárási, bokorfüzes foltokkal tarkított láprét hasonlít leginkább régebbi élőhelyeihez. A H. pannonica példányait először figyelték meg csalétken. A csalétekkel egyidőben különböző fényforrások is üzemeltek, de azokra nem repült a faj. Fejlámpás kereséssel sem találták. Gyulán viszont minden alkalommal LED-fényforrásra érkezett, 22:00–22:50 között tartózkodott a fénykörben, legfeljebb 50 cm magasan. Pihenőhelyzetben elülső
szárnyainak csak csúcsa érinti az aljzatot, belső szegélyük teljes hosszukon érintkezik egymással. A faj viselkedéséről elsőként közlünk ismereteket, és elsőként mutatunk be fényképet élő példányról tudományos munkában.

Hivatkozások

BARANYI T. 2022. Pannon karcsúbagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. Izeltlabuak.hu közösségi ismeretterjesztés, segítünk egymásnak megismerni Magyarország élővilágát. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/295517 (utolsó megtekintés: 2022. szept. 30.)

BREHM G. 2017. A new LED lamp for the collection of nocturnal Lepidoptera and a spectral comparison of light-trapping lamps. Nota Lepidopterologica, 40(1): 87–108. https://doi.org/10.3897/nl.40.11887

FIBIGER M., RONKAY L., YELA J.L. & ZILLI A. 2010. Noctuidae Europaeae Volume 12: Rivulinae–Euteliinae, and Micronoctuinae and supplement to Volume 1–11. Entomological Press, Sorø, 451 pp.

GOZMÁNY L. 1970. Bagolylepkék I. Noctuidae I. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), 16, 11. Akadémiai Kiadó, Budapest, 151 pp.

MÉSZÁROS K. 2022a. Pannon karcsúbagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. Izeltlabuak.hu közösségi ismeretterjesztés, segítünk egymásnak megismerni Magyarország élővilágát. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/283506 (utolsó megtekintés: 2022. szept. 30.)

MÉSZÁROS K. 2022b. Pannon karcsúbagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. Izeltlabuak.hu közösségi ismeretterjesztés, segítünk egymásnak megismerni Magyarország élővilágát. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/286267 (utolsó megtekintés: 2022. szept. 30.)

MÉSZÁROS K. 2022c. Pannon karcsúbagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. Izeltlabuak.hu közösségi ismeretterjesztés, segítünk egymásnak megismerni Magyarország élővilágát. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/289876 (utolsó megtekintés: 2022. szept. 30.)

MÉSZÁROS K. 2022d. Pannon karcsúbagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. Izeltlabuak.hu közösségi ismeretterjesztés, segítünk egymásnak megismerni Magyarország élővilágát. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/290379 (utolsó megtekintés: 2022. szept. 30.)

MÉSZÁROS K. 2022e. Pannon karcsúbagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. Izeltlabuak.hu közösségi ismeretterjesztés, segítünk egymásnak megismerni Magyarország élővilágát. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/292421 (utolsó megtekintés: 2022. szept. 30.)

MÉSZÁROS K. 2022f. Pannon karcsúbagoly. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0. Izeltlabuak.hu közösségi ismeretterjesztés, segítünk egymásnak megismerni Magyarország élővilágát. https://www.izeltlabuak.hu/talalat/296490 (utolsó megtekintés: 2022. szept. 30.)

NEL J., THIBAULT M. & VARENNE T. 2022. Description d’Hypenodes occidentalis sp. n. découverte dans les Bouches-du-Rhône (France) (Lepidoptera, Erebidae, Hypenodinae). Revue de l’Association Roussillonnaise d’Entomologie, 31(2): 120–125.

RÁKOSY L. 1996. Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia, 46: 1–648.

RÁKOSY L. & GOIA M. 2021. Lepidopterele din România: lista sistematică și distribuție (The Lepidoptera of Romania: a distributional checklist). Presa Universitară Clujeană, Kolozsvár, 367 pp.

Š UMPICH J. & KONVIČKA M. 2012. Moths and management of a grassland reserve: regular mowing and temporary abandonment support different species. Biologia, 67(5): 973–987. https://doi.org/10.2478/s11756-012-0095-9

SZABÓKY Cs. 2019. Magyarország védett lepkéi I - II. Orbiculosa Kiadó, Érd, 274 pp.

VARGA Z. 2010 (szerk.). Magyarország nagylepkéi. Macrolepidoptera of Hungary. Heterocera Press, Budapest, 253 pp + 77 pls.

Megjelent
2022-10-04