Információk

Az Állattani Közlemények célja az állattan (zoológia) szakterületeivel kapcsolatos hazai és nemzetközi természettudományos eredmények bemutatása a tudományterület magyar nyelven történő művelésének fenntartása és fejlesztése érdekében.
Az Állattani Közleményekben áttekintő tanulmányok (review), közlemények, rövid közlemények, könyvismertetések és zoológiai témájú, megvédett PhD és DSc dolgozatok tézis szerű összefoglalója jelennek meg. A folyóirat szívesen közöl olyan eredeti dolgozatokat, amelyek anyagai az Állattani Szakosztály ülésein elhangzottak, de az anyag előadása nem kötelező előfeltétel.  Másutt még nem publikált kéziratokat fogadunk el. Az elfogadott kéziratok végleges formájukban -a technikai szerkesztés után- elektronikusan (pdf) azonnal hozzáférhetőek. DOI számuk a kötet megjelenésével válik érvényessé.
 
A kéziratok leadási határideje folyamatos, de a tárgyévi kötetben való megjelenéshez április 30.
A közlésre szánt kéziratokat elektronikus formában (lehetőleg e-mail-csatolmányként) kérjük az Állattani Közlemények főszerkesztőjének küldeni, Microsoft Word szövegszerkesztővel, lehetőleg rtf formátumban. A kézirat szövegét és az ábrákat külön fájl(ok)ban kell beadni, nem fogadunk el a szövegbe szerkesztett vagy ahhoz csatolt illusztrációkat. (A részletes formai követelményeket ld. a Szerzői útmutatóban). Színes ábrák, fényképek nyomtatásbeli közléséhez a szerző anyagi hozzájárulása szükséges, ennek hiányában azok csak a kötet elektronikus formájában jelennek meg színesen,
A lap profiljába nem illő kéziratokat a szerkesztők azonnal visszaküldik.