Új bogárfajok a Naszályról

  • Ottó Merkl
  • Valentin Szénási
  • Balázs Pintér
  • Tamás Németh

Absztrakt

A tanulmány a Naszályon 2010 óta talált új bogárfajokat tartalmazza. A 11 év alatt 123 faj került elő (köztük nyolc védett), így az ismert fajok száma 1408-ra emelkedett. Az újonnan találtak között számos bogárfaj országos szinten is faunisztikai ritkaság. A recés álcsuklyásszú (Endecatomus reticulatus) Európa-szerte igen ritka, naszályi adata az ötödik bizonyított hazai előfordulása.

Hivatkozások

/2012. (IX. 28.) VM rendelet A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 128: 20903–21019. http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/mk12128.pdf

DE JONG Y. et al. 2014. Fauna Europaea – all European animal species on the web. Biodiversity Data Journal, 2: e4034. https://fauna-eu.org/about (utolsó megtekintés: 2021. nov. 21.)

ENDRŐDI S. 1963. Ormányosbogarak III. – Curculionidae III. In: Magyarország Állatvilága (Fauna Hungariae), X, 6. Akadémiai Kiadó, Budapest, 104 pp.

HORVATOVICH S. 2007. Ritka bogárfajok (Coleoptera) a Dél-Dunántúl bükköseiből. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 50–52: 59–66. https://doi.org/10.2753/0577-5132500204

KIPPENBERG H. 1981. Die mitteleuropäischen Arten der Gattung Plinthus Germ. Entomologische Blätter, 76: 73–140.

KONVIČKA O. & MERKL O. 2015. First records of Phloiotrya rufipes (Coleoptera: Melandryidae) in Hungary, with a national checklist of the family. Folia entomologica hungarica, 76: 107–114. https://doi.org/10.17112/FoliaEntHung.2015.76.1

KOVÁCS T., MAGOS G. & URBÁN L. 2010. Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős rovarok (Insecta) a Mátra és Tarnavidék területéről II. Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 34: 181–195.

KOVÁCS T. & NÉMETH T. 2010. Ritka szaproxilofág bogarak Magyarországról (Insecta: Coleoptera). (Rare saproxylic species from Hungary). Folia historico-naturalia Musei Matraensis, 34: 133–139.

KÖDÖBÖCZ V. 2017. A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum futóbogár gyűjteménye (Coleoptera: Carabidae). Folia historico-naturalia Museum Matraensis, 41: 79–154.

KÖRMENDY Z. 2021a. Fényesnyakú zsákbogár. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0 https://www.izeltlabuak.hu/talalat/197622 (utolsó megtekintés: 2021. nov. 29.)

KÖRMENDY Z. 2021b. Tarka tölgyormányos. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0 https://www.izeltlabuak.hu/talalat/197656 (utolsó megtekintés: 2021. nov. 29.)

LAWRENCE J. F. & NEWTON A. F. Jr. 1995. Families and subfamilies of Coleoptera (with selected genera, notes, references and data on family-group names). In: PAKALUK J. & ŚLIPIŃSKI S. A. (ed.): Biology, phylogeny, and classification of Coleoptera: Papers celebrating the 80th birthday of Roy A. Crowson. Muzeum i Instytut Zoologii Pan, Warszawa, pp. 779–1006.

MERKL O. 2010. A Naszály bogárfaunája (Coleoptera). In: PINTÉR B. & TÍMÁR G. (szerk.): A Naszály természetrajza. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia (A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 533–639.

MERKL O. & VIG K. 2009. Bogarak a Pannon régióban. Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága, B. K. L. Kiadó, Magyar Természettudományi Múzeum, Szombathely, 494 pp.

MOLNÁR M.-NÉ 2018. Laposszemű busaormányos. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0 https://www.izeltlabuak.hu/talalat/29907 (utolsó megtekintés: 2021. nov. 29.)

NÉMETH T., MERKL O., ROMSAUER J., SERES G. & SZALÓKI D. 2017. New country records and confirmed occurrences of beetles in Hungary (Coleoptera). Folia entomologica hungarica, 78: 27–34. https://doi.org/10.17112/FoliaEntHung.2017.78.27

PALAGA M. 2021. Mezei élősdibogár. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0 https://www.izeltlabuak.hu/talalat/173541 (utolsó megtekintés: 2021. nov. 29.)

PAULIK P. 2021. Bordáshátú földiormányos. Forrás: izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0 https://www.izeltlabuak.hu/talalat/183814 (utolsó megtekintés: 2021. nov. 29.)

PINTÉR B. & TÍMÁR G. 2010. A Naszályról általában. In: PINTÉR B. & TÍMÁR G. (szerk.): A Naszály természetrajza. Tanulmánygyűjtemény. Rosalia (A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság tanulmánykötetei, 5.) Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest, pp. 11–16.

PODLUSSÁNY A. 2007. A Bakony ormányosbogár-faunája (Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae). A Bakony természettudományi kutatásának eredményei 30. – Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc, 224 pp.

SZALÓKI D. 1996. Cantharoidea, Cleroidea and Lymexyloidea (Coleoptera) from the Bükk National Park. In: MAHUNKA S. (szerk.): The Fauna of the Bükk National Park, II. Hungarian Natural History Museum, Budapest, pp. 263–270.

SZÉNÁSI V. 2020. Further new and rare weevils in Hungary (Coleoptera: Curculionidae). Folia entomologica hungarica, 81: 81–86. https://doi.org/10.17112/FoliaEntHung.2020.81.81

WIEZIK M., KUNCA V. & WIEZIKOVÁ A. 2015. Mass occurrence of relict beetle species Endecatomus reticulatus (Herbst, 1973) and Leiestes seminiger (Gyllenhall, 1808) associated with rare saproxylic fungi. Proceedings of the conference «Roubal’s Days I», Banská Bystrica, 27. 1. 2015. Matthias Belivs University Proceedings (Biological Serie), 5(Suppl. 2): 83–91.

ZHOU L. W., VLASÁK J. Jr. & VLASÁK J. 2014. Inonotus andersonii and I. krawtzewii: another case of molecular sequencing-based diagnosis of morphologically similar species. Chiang Mai Journal of Science, 41(4): 789–797.

Megjelent
2023-01-24