Eric Suire, Les Vies de Jésus avant Renan, Éditions, réécritures, circulations entre la France et l’Europe (fin XVe–début XIXe siècle), Genève, Droz, 2017 (Cahiers d’Humanisme et Renaissance, 144.).

  • Ferenc Tóth Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet

Absztrakt

Jézus élettörténete az egyetemes keresztény művelődéstörténet egyik meghatározó narratívája, amellyel elsősorban a teológia egyik külön ága, a krisztológia foglalkozik. Eric Suire, az Université Bordeaux-Montaigne professzora legújabb könyvét a kora újkori nyugat-európai - elsősorban francia és latin nyelvű - Jézus életének szentelt nyomtatott és kéziratos munkák jellegzetességeinek és fejlődési változásainak szentelte.

Megjelent
2020-04-15
Rovat
Szemle